Hvordan kan vi ud fra en bæredygtig tilgang pladsoptimere og forbedre arbejdsmiljøer?

Når SIGNAL, workplace advisory brandet i ISS, rådgiver deres kunder, er det centralt, at mulighederne i de eksisterende bygninger undersøges, før der bygges nyt og tilføjes flere kvadratmeter. Det var også tilfældet, da en stor dansk virksomhed ønskede at afdække eventuelle uudnyttede potentialer på fem af deres lokationer.

Foto: GettyImages

Coronapandemien har udover bedre håndhygiejne og større afstand i supermarkedet også betydet en ændring i måden, hvorpå vi tænker og indretter vores arbejdspladser.

Arbejdet er blevet fordelt på flere hybride formater; hjemme, på kontoret eller i den lokale hub, og som konsekvens heraf er vi alle ikke på kontoret samtidigt. Derfor kan der være mange uudnyttede kvadratmeter, som kan aktiveres på nye måder med flere og bedre faciliteter til samarbejde, plads til flere kolleger, eller måske muligheden for at rykke sammen på færre lokationer.

Bruge kvadratmeter på en klogere måde

Det var også fokusset for en større dansk virksomhed, der ønskede at få undersøgt mulighederne for at bruge deres bygninger og kvadratmeter på en klogere måde – konkret på fem lokationer der lå i det samme regionale område.

SIGNAL/ISS blev tilknyttet som rådgivere, hvor kobling af antropologiske observationer af adfærd og sensorer, der afdækker ’occupancy’ af alle kvadratmeter, afdækkede et formidabelt potentiale for en mere bæredygtig brug af kvadratmeter.

I dette projekt var fokus på at undersøge, om vi ved at deles om faciliteterne, alle kunne få adgang til mere ved at bruge mindre. Vi starter altid med at undersøge mulighederne for at bruge det, vi har, på en bedre måde, førend vi næsten automatisk tilføjer nye og flere kvadratmeter  – vi kalder det mentale ombygninger,” siger Gitte Andersen, Group Workplace advisor hos ISS

Mentale ombygninger ® 

Da SIGNAL for mange år siden rådgav den første kunde i denne tankegang, blev de ret overraskede over at se det kæmpe uudnyttede kvadratmeter potentiale, der var til rådighed og bare ventede på at blive aktiveret.

Ofte stod mellem 15-25 pct. af det samlede areal tomt over dagen. Siden har mange studier vist, at dette er en generel tendens, som også i denne case anskueliggjorde et potentiale for helt at lukke to lokationer ned og optimere på de tre andre lokationer.

Kvalitetsløft af faciliteter

Her blev der plads til flere medarbejdere og samtidig også mulighed for et generelt kvalitetsløft af de faciliteter, man tilbød, med flere uformelle mødeområder, projektområder, phone-booths, caféområder m.m.

Det er en super bæredygtig måde at sikre, at vi altid starter med at bruge de faciliteter og ressourcer, vi allerede har til rådighed, inden vi styrter ud og bygger nyt og mere. Samtidig sikrer denne analyse, at de faciliteter, vi fremover tilbyder, kobler medarbejderes behov, så de får de bedste rammer for samarbejde, kommunikation og innovation – i fysiske rammer der afspejler den reelle brug af kvadratmeter over dagen,” siger Gitte Andersen.

Casen kort fortalt

Workplace rådgivningsvirksomheden SIGNAL har rådgivet en stor dansk, anonymiseret virksomhed ifm. en analyse af fem af deres lokationer i et samlet regionalt område. Analysen skulle undersøge eventuelle uudnyttede kvadratmeter og muligheden for at aktivere brugen af rum og kvadratmeter i et bæredygtigt deleøkonomisk perspektiv. Billedkreditering: Getty Images.

Relateret indhold