Energiøen i Nordsøen bliver en teknologisk løftestang for den grønne omstilling

Opførelsen af verdens første energiø i Nordsøen skal bidrage til Danmarks opfyldelse af Parisaftalen. Opgaven skal løses med lige dele erfaring og nyskabelse, og den vækker derfor også stor begejstring hos Sweco. Ingeniør- og arkitektvirksomheden vandt nemlig i forsommeren 2021 opgaven som teknisk rådgiver for Energistyrelsen ifm. det forberedende arbejde med at udbyde opgaven med ejerskab og anlæg af energiøen.

Foto: Sweco

I december 2015 indgik de 196 medlemslande i FN’s klimakonvention en juridisk bindende aftale, kaldet Parisaftalen, om at reducere udledningen af drivhusgasser.

Aftalen betyder bl.a., at Danmark forpligter sig til den langsigtede målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til under to grader. En af initiativerne, der skal hjælpe Danmark med at opnå dette, er opførelsen af verdens første energiø i Nordsøen.  

Historisk stor og ambitiøs samfundsopgave

Arkitekt- og ingeniørvirksomheden Sweco, der har vundet opgaven som teknisk rådgiver, skal bistå Energistyrelsen i det forberedende arbejde med at udbyde opgaven med ejerskab og anlæg af energiøen. Projektet bliver en historisk stor og ambitiøs samfundsopgave for Danmark, der kan være et forbillede for energiøer i resten af verden.

Energiøen i Nordsøen bliver en teknologisk løftestang for den grønne omstilling. Sammen med energiøen ved Bornholm bidrager Danmark til at opfylde Parisaftalen og til EU’s ambitioner om at øge den europæiske kapacitet med havvind svarende til 300 GW inden 2050. Derudover understøtter energiøerne også danske kommercielle styrkepositioner,” siger Tore Lucht, Business Unit Manager i Ports & Geotechnics hos Sweco.

En ny æra for produktionen af vindenergi

Ifølge rådgivervirksomheden er energiøerne begyndelsen på en ny æra for produktionen af energi fra havvind, der skal sikre grøn forsyning til det danske- og udenlandske elnet.

Som grønne kraftværker ude på havet skal øerne spille en stor rolle i udfasningen af fossile energikilder i både Danmark og Europa. I Nordsøen skal energiøen konkret være knudepunkt for 3 GW havvindemølleparker – med mulighed for 10 GW på sigt.

Lige dele erfaring og nyskabelse

Projektet er visionært udtænkt og skal løses med lige dele erfaring og nyskabelse. Det er et udviklingsprojekt i stor skala og med så langt et perspektiv, at det skaber rum for innovation, til gavn for alle involverede parter. Ved at være helt tæt på dette projekt kommer Sweco til at opnå ny viden og meget værdifulde erfaringer til brug for eventuelle lignende projekter i Danmark og resten af verden,” siger Tore Lucht

Casen kort fortalt

I forsommeren 2021 vandt arkitekt- og ingeniørvirksomheden Sweco opgaven som teknisk rådgiver for Energistyrelsen ifm. det forberedende arbejde med at udbyde opgaven med ejerskab og anlæg af verdens første energiø. Swecos division for infrastruktur, vand & miljø, samt udvalgte medarbejdere fra virksomhedens arkitektdivision og energiafdeling er med på opgaven. Billedkreditering: Sweco.

Relateret indhold