Hvordan skaber vi byrum med respekt for det historiske, det bæredygtige og et moderne bymiljø?

Siden 2012 har Sweco været med som byrumsdesignere, landskabsarkitekter og ingeniører på projektet ”Fra Gade til By”, der forvandler den firesporede gennemgående Thomas B. Thriges Gade, der gennem 50 år skar Odense over i to, til en sammenhængende bydel.

Foto: Sweco

Thomas B. Thriges Gade i Odense blev anlagt i 1960’erne for at modernisere byen og skabe plads til den voksende biltrafik. Desværre skar den også Odenses bymidte over i to dele, og der opstod derfor et ønske om at forvandle gaden til et mere levende og aktivt byområde, der samlede byen igen.

Det resulterede i, at Odense Kommune og RealDania gik sammen om at gennemføre det monumentale byomdannelsesprojekt ”Fra Gade til By”.

Et centralt urbant kvarter

Projektet startede i 2012, og arkitekt- og ingeniørvirksomheden Sweco har været en del af rådgiverteamet lige siden.

Det har været et forløb, hvor der har været utroligt mange elementer i spil. I arbejdet med at nedbryde gadens barriere har vi skabt et centralt urbant kvarter, hvor nye pladser, gaderum og grønne oaser supplerer en række genetablerede, historiske tværforbindelser og byrum i et. Og samtidigt med respekt for det historiske skal området også opfylde alle nutidige krav om tilgængelighed og bymiljø,” siger Karen Nørgaard, landskabsarkitekt hos Sweco Architects.  

19 nye byggefelter

Det særlige ved projektet er dets mange berøringsflader med andre byggeprojekter kombineret med, at det nye kvarter skal passe ind i den eksisterende by.

Området har 19 nye byggefelter, hvor der både skal være boliger, butikker og kontorer. Dertil kommer den nye Odense Letbane, som løber gennem kvarteret, og to store byggerier lige uden for området, det nye H.C. Andersen Hus og det nye musikhus Odeon, der alle tre er omfattende projekter udført parallelt med omdannelsen fra gade til by.

To bydele bindes sammen

En central opgave har været at binde de to bydele i Odense sammen, som gennem 50 år har været overskåret af den firesporede vej. Løsningen på dette var at pege på de forbindelser, der bandt bydelene sammen, således at gågaden i den ene bydel nu kan forbindes fysisk, visuelt og arkitektonisk til den anden bydel.

Biler ledes uden om bykernen

Derudover har der også været et stort fokus på at håndtere den voksende biltrafik. Med ombygningen bliver de mange biler nu ledt uden om bykernen eller ned i den 700m lange parkeringskælder, der har plads til 1.000 biler.

Som en del af projektet er de eksisterende vej- og tunnelkonstruktioner blevet tænkt helt om og har fået nye værdiskabende funktioner. Thomas B. Thriges Gade-tunnelen, som førte to af de fire vejspor under Øster Stationsvej, er eksempelvis blevet en del af den nye parkeringskælder under den nye bydel, da den fungerer som nedkørsel til kælderen,” siger Karen Nørgaard.

Casen kort fortalt

Et partnerskab mellem Odense Kommune og RealDania igangsatte i 2012 projektet ”Fra Gade til By”, der skal transformere den firesporede gennemgående Thomas B. Thriges Gade, der skar Odense over i to, til en sammenhængende bydel. Teamet bag projektet består af Odense Kommune og RealDania som bygherre, Entasis som ansvarlig for helhedsplanen og Sweco som underrådgiver med ansvar for byrumsdesign, landskabsarkitektur og ingeniørydelser. Billedkreditering: Sweco.

Relateret indhold