Haraldsminde regnvandssø tilbageholder regnvand, så det ikke gør skade

I juli 2021 blev Haraldsminde regnvandssø indviet i et samarbejde mellem Ballerup Kommune og Novafos. Rådgivningsvirksomheden WSP, der står bag projektforslaget, har designet en regnvandssø og et oversvømmelsesareal som ved hjælp af en sluse, gør det muligt at tilbageholde 50.000 m3 regnvand, hvor det ikke gør skade.

Foto: WSP Danmark

Gennem de sidste mange år har vi set øgede mængder nedbør og skybrud. I de sidste 10 år har det således regnet næsten 5% mere om året end i de tidligere år.

Når det regner kraftigt, kan kloaksystemerne ikke følge med, og de løber derfor over. Det har konsekvenser for både udenfor i lavtliggende byområder og indenfor i folks private hjem.

Brug for løsninger til klimasikring

Det har store konsekvenser for miljøet og borgerne i områderne, og der er derfor brug for løsninger til klimasikring, så vi i fremtiden kan kontrollere de store regnmængder.

Og netop løsningerne er noget ingeniørvirksomheden WSP har fokus på. De har nemlig for Novafos og Ballerup Kommune designet og projekteret Haraldsminde-projektet, der er et delprojekt i den store Harrestrup Å Kapacitetsplan 2018, som over de næste 20 år skal sikre imod skadesvoldende oversvømmelser langs Harrestrup Å.

Regnvandssø og oversvømmelsesareal

Haraldsminde-projektet består af en regnvandssø og et oversvømmelsesareal som ved hjælp af en sluse, gør det muligt at tilbageholde op til 50.000 m3 regnvand, hvor det gør mindst skade. Det aflaster Harrestrup Å-systemet, så der kommer færre oversvømmelser langs åen.

Klimasikringen er etableret, så området ændrer sig efter regnmængderne. Til hverdag vil man som bruger af området, opleve regnvandssøen. Når der kommer skybrud, kan slusen lukkes, og vandet kan brede sig ud i et større område omkring den nye sø, og en stor del af stisystemet ved søen vil blive midlertidigt oversvømmet. Det er et vellykket projekt med et rigtigt godt samarbejde mellem parterne, og som det første af projekterne kan man bygge videre på de gode erfaringer i de kommende projekter,” siger Anne Steensen Blicher fra WSP

Gangbroer og billebyer

Med de klimamæssige fordele kommer også en række andre fordele med projektet. Der er bl.a. skabt nye rekreative muligheder i det grønne område Haraldsminde.

Her giver to gangbroer over regnvandssøen nemlig mulighed for at komme tæt på vandet. Derudover er der også anlagt nye grusstier og adgangen til det øvrige stisystem i området er forbedret.

Dertil er ryddet plantemateriale fra området brugt til at skabe flere ’billebyer’, hvor insekter og småkravl kan skabe sig et bo og herved også medvirke til at øge biodiversiteten. 

Inviterer til sportslig udfoldelse

Med projektet er der skabt er en klar forbedring af natur- og dyrelivet i området, og adgangen til naturen er samtidig blevet gjort lettere med gangbroer over søen, forbedret stisystem i området og nye grusstier. Stierne i området anvendes dagligt af mange borgere til traveture og motionsløb, og i det hele taget inviterer området til sportslig udfoldelse," siger Anne Steensen Blicher.

Casen kort fortalt

Haraldsminde Regnvandssø er blevet til i samarbejde mellem Ballerup Kommune og Novafos. WSP har stået for designprocessen fra idéoplæg til projektering og udbudsmateriale, mens Sweco varetog byggeledelsen og OKNygaard var entreprenør på Haraldsminde regnvandssø. Billedkreditering: WSP Danmark.

Relateret indhold