Regnvandssø beskytter mod oversvømmelser

Rådgivningsvirksomheden WSP står bag regnvandssø, som kan tilbageholde 50.000 m3 regnvand og forhindre oversvømmelser.

Foto: WSP Danmark

I de seneste 10 år har det regnet næsten 5 procent mere om året, end i de tidligere år. Der har været flere skybrud og voldsommere vejr.

Kloaksystemerne kan ikke følge med, når det regner kraftigt, og når de løber over, kan det få store konsekvenser. Både udenfor i lavtliggende byområder, indenfor i virksomheder og i folks hjem.

Derfor er der brug for klimasikring, så vi i fremtiden kan styre de store mængder nedbør.

Og netop løsningerne er noget ingeniørvirksomheden WSP har fokus på. De står bag Haraldsminde-projektet for Novafos og Ballerup Kommune. Det er et delprojekt i den store Harrestrup Å Kapacitetsplan 2018, som over de næste 20 år skal sikre imod oversvømmelser langs Harrestrup Å.

Kontrollerede oversvømmelser

Haraldsminde-projektet består af en regnvandssø og et oversvømmelsesareal, som ved hjælp af en sluse kan tilbageholde op til 50.000 m3 regnvand. Det aflaster Harrestrup Å-systemet, så der kommer færre oversvømmelser langs åen.

Klimasikringen er etableret, så området ændrer sig efter regnmængderne. Til hverdag kan man bruge området og gå tur langs regnvandssøen. Når der kommer skybrud, lukker vi slusen, og vandet får lov at brede sig ud i et større område. En kontrolleret oversvømmelse. Det er et vellykket projekt med et rigtigt godt samarbejde mellem parterne,” siger Anne Steensen Blicher fra WSP.

Gangbroer og billebyer

Med klimasikringsfordelene kommer også en række andre fordele. Der er bl.a. skabt nye rekreative arealer i det grønne område, Haraldsminde.

Her giver to gangbroer over regnvandssøen nemlig mulighed for at komme helt tæt på vandet. Derudover er der anlagt nye grusstier og adgangen til det øvrige stisystem i området er forbedret.

Det ryddede plantemateriale fra området er blevet brugt til at skabe flere ’billebyer’, hvor insekter og småkravl kan bygge bo og herved øge biodiversiteten. 

Med projektet er der skabt en klar forbedring af natur- og dyrelivet i området, og adgangen til naturen er samtidig blevet gjort lettere ," slutter Anne Steensen Blicher.

Casen kort fortalt

Haraldsminde Regnvandssø er blevet til i samarbejde mellem Ballerup Kommune og Novafos. WSP har stået for designprocessen fra idéoplæg til projektering og udbudsmateriale, mens Sweco varetog byggeledelsen og OKNygaard var entreprenør på Haraldsminde regnvandssø.

Relateret indhold