Mangfoldighed

Læs alle de gode eksempler fra rådgiverbranchen i #ladosløsedetsammen caseuniverset, der omhandler mangfoldighed og diversitet her.

Mangfoldighedscases

Underrepræsenterede gruppers følelse af at høre til i København kortlægges i nyt stort forskningsprojekt

Hvis vi skal designe socialt bæredygtige byer, er vi nødt til få mere nuancerede indsigter i, hvordan underrepræsenterede grupper oplever at høre til. For at udforske dette blev Urban Belonging-projektet igangsat med ambitionen om at kortlægge underrepræsenterede gruppers oplevelser i København med afsæt i egne levede liv, erfaringer, holdninger og blikke ved at tegne kort samt tage og fortolke fotos.

Medieindsigter skal bidrage til mindre stigmatisering af psykisk sygdom i medierne

Medier bidrager til en stigmatiserende offentlig debat, når de omtaler personer med psykisk sygdom i en ensidig og generaliserende negativ kontekst. Den problematik oplever de også i Landsindsatsen EN AF OS, der arbejder for at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark. Derfor har de siden 2017 samarbejdet med Infomedia om at lave analyser af, hvordan medierne omtaler psykisk sygdom.

Hvordan kan vi få flere kvinder og unge etniske minoritetsdanskere ind på Forsvarets uddannelser?

I Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er de optaget af at skabe et mangfoldigt dansk forsvar, og de arbejder bl.a. med at rekruttere flere kvinder og unge etniske minoritetsdanskere til deres uddannelser. FPS gennemfører hvert år en evaluering af deres kampagne for værnepligten, og i 2021 havde de særligt fokus på, hvordan kampagnen appellerer til kvinder og etniske minoritetsdanskere. Analysevirksomheden Epinion hjalp dem med analysen.

Hvordan kan vi på tværs af sektorer skabe mere kønsdiversitet i Danmark?

Myten om ligestilling i Danmark har længe spændt ben for dedikerede indsatser til at øge kønsdiversiteten i erhvervslivet. Derfor har UN Women og Boston Consulting Group (BCG) siden 2016 samlet ledere på tværs af erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og samfund i et ’Gender Diversity Roundtable’. Gruppens arbejde har allerede resulteret i 11 rapporter, en bog og et manifest med anbefalinger til beslutningstagere.

Spike giver personer med fysisk handicap mulighed for at være eventyrlystne

Daglig motion er vigtig for os alle. Også for personer med fysisk handicap såsom benlammelse, cerebral parese og amputationer. Derfor satte den norske startup, Exero, i samarbejde med EGGS Design, sig for at designe ”Spike” - Et højkvalitets sportsudstyr, der giver brugeren mulighed for at være eventyrlysten på alt slags terræn, uanset deres fysiske handicap.

En kortlægning af shipping branchens udfordringer med ligestilling fører nu til konkrete tiltag

Ligesom mange andre mandsdominerede brancher har den danske shippingbranche udfordringer med ligestilling mellem kønnene. Derfor indgik brancheorganisationen Danske Rederier og netværket WIS-Denmark (Women in Shipping) et samarbejde med konsulenthuset Damvad Analytics om at gennemføre en 360-graders kortlægning af shipping branchens udfordringer med ligestilling. Resultaterne har nu ført til konkrete branchetiltag.

Ny vidensplatform skal få flere personer med handicap i beskæftigelse

I Danmark har personer med handicap generelt en lavere tilknytning til arbejdsmarkedet end andre. Der findes flere støttemuligheder på området, men desværre kan det være vanskeligt at få et overblik over de mange muligheder. Det er bl.a. grunden til, at Socialstyrelsen i samarbejde med VIVE og Implement Consulting Group nu har udviklet en ny stor vidensplatform for handicap og beskæftigelse.

Transport og mobilitet er ikke kønsneutralt

Selvom det kan være svært at se ved første øjekast, er der faktisk en stor sammenhæng mellem køn og valg af transportformer og trafikmønstre. Det viser en ny stor rapport, som rådgivningsvirksomheden Rambøll står bag.