Hvordan kan vi få flere kvinder og unge etniske minoritetsdanskere ind på Forsvarets uddannelser?

I Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er de optaget af at skabe et mangfoldigt dansk forsvar, og de arbejder bl.a. med at rekruttere flere kvinder og unge etniske minoritetsdanskere til deres uddannelser. FPS gennemfører hvert år en evaluering af deres kampagne for værnepligten, og i 2021 havde de særligt fokus på, hvordan kampagnen appellerer til kvinder og etniske minoritetsdanskere. Analysevirksomheden Epinion hjalp dem med analysen.

Foto: Getty Images

Det danske forsvar udfylder en meget vigtig rolle som samfundsinstitution i Danmark, og som alle andre samfundsinstitutioner skal Forsvaret afspejle hele samfundet. Derfor har de i mange år arbejdet målrettet med at øge mangfoldigheden i Forsvaret og på Forsvarets uddannelser.

Helt konkret arbejder de på tiltag, der skal hjælpe med at rekruttere flere kvinder og unge etniske minoritetsdanskere til at ansøge om optagelse på Forsvarets uddannelser.

Evaluering af indsatsen

Der er allerede sket en stigning i bl.a. andelen af kvinder i værnepligten, som i 2021 var på 27 pct. Men Forsvaret ønsker endnu mere mangfoldighed, og de søgte derfor hjælp hos analysevirksomheden Epinion til at evaluere deres årlige kampagne for værnepligten.

Denne gang med et ønske om at komme et spadestik dybere i, hvordan man bedst motiverer flere kvinder og etniske minoritetsunge til at søge værnepligten.

Vi er specialister i at gennemføre målgruppeanalyser, og vi ser det som vores opgave at give både borgere, medlemmer og som i det her tilfælde de unge en stemme. Uanset hvilken baggrund og hvilke forudsætninger de kommer med. Vi motiveres af at forstå målgruppens overvejelser, behov og bekymringer og at koble det med den viden, vi har, om rekruttering til Forsvarets uddannelser,” siger Rie Gehrt Knudsen, Director i Epinion Public & Politics.

Virkelighedsnært indblik

Det er netop i mødet mellem dyb målgruppeforståelse på den ene side og omfattende sektorviden på den anden side, at Epinion kan levere værdifulde leverancer til deres samarbejdspartnere.

I arbejdet hos Forsvarsministeriets Personalestyrelse så Epinion f.eks., at de unge er stærkt motiverede af at få et meget virkelighedsnært indblik i en uddannelse eller et job, før de træffer en beslutning om at ansøge.

Tryghed i beslutningen

Det er vigtigt, at de unge får mulighed for at danne sig et billede af, hvordan hverdagen konkret ser ud. Både gennem viden fra venner og bekendte, som har været værnepligtige, eller fra kampagnefilm, der gerne må være flotte, men vigtigst af alt realistiske. Nøglen er at give de unge tryghed omkring deres beslutning.

”Generelt viser vores analyser, at det er væsentligt, at målgrupperne kan relatere sig til den information, der bliver givet om værnepligten. Den faktor, at de unge kan genkende sig selv i materialet for en uddannelse, er alfa og omega,” siger Rie Gehrt Knudsen.

Casen kort fortalt

Analysevirksomheden Epinion har hjulpet Forsvarsministeriets Personalestyrelse med at evaluere deres aktuelle værnepligtskampagne og give input til fremtidige kampagner. I arbejdet fandt Epinion bl.a. ud af, at det er vigtigt, at de unge får mulighed for at danne sig et virkelighedsnært billede af, hvordan hverdagen som værnepligtig konkret ser ud. Både gennem beretninger fra venner og bekendte og gennem realistiske kampagnefilm.

Relateret indhold