Ny vidensplatform skal få flere personer med handicap i beskæftigelse

I Danmark har personer med handicap generelt en lavere tilknytning til arbejdsmarkedet end andre. Der findes flere støttemuligheder på området, men desværre kan det være vanskeligt at få et overblik over de mange muligheder. Det er bl.a. grunden til, at Socialstyrelsen i samarbejde med VIVE og Implement Consulting Group nu har udviklet en ny stor vidensplatform for handicap og beskæftigelse.

Foto: Getty Images

I Danmark lever næsten 760.000 danskere med et handicap eller længerevarende helbredsproblem. Selvom de alle skal ses som individuelle personer med hver deres baggrund, personlighed og stemme, er der alligevel nogle fællestræk – herunder at færre af dem er i beskæftigelse, sammenlignet med den øvrige befolkning.

De triste statistikker kan ikke forklares med, at personer med handicap ikke ønsker at komme i beskæftigelse. Mange af dem vil nemlig gerne arbejde, men de oplever fysiske, holdningsmæssige og strukturelle barrierer, som gør det vanskeligt at komme i beskæftigelse.

Manglende overblik

Der findes stor viden og mange støttemuligheder, redskaber og indsatser, som er til rådighed på området. Desværre finder både kommuner, arbejdspladser og personer med handicap og deres pårørende det vanskeligt at få et samlet overblik og anvende de forskellige muligheder i praksis.

For at imødekomme behovet hos de forskellige aktører, igangsatte Socialstyrelsen derfor et arbejde i 2020 med at udvikle, samle og målrette viden om handicap og beskæftigelse i en vidensplatform. Arbejdet tager afsæt i satspuljeaftalen om, at flere mennesker med handicap skal i job, der blev indgået ved forhandlingerne på beskæftigelsesområdet for 2019-2022. 

Nem og overskuelig adgang til viden

I 2020 blev konsulenthuset Implement Consulting Group og VIVE (Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) koblet på projektet.

”Vi startede med at stille os selv spørgsmålene: Hvordan udbreder vi viden om handicap og beskæftigelse til kommuner, offentlige og private arbejdspladser samt borgere med handicap? Og hvordan giver vi målgrupperne en nem og overskuelig adgang til viden, så personer med et specifikt handicap lettere kan inkluderes i og fastholdes på arbejdsmarkedet?” siger Tina Hjulmann Meldgaard, Projektleder og Management Consultant hos Implement Consulting Group.

Resultatet af arbejdet ses i dag  på Socialstyrelsens hjemmeside, hvor både borgere med handicap, sagsbehandlere og arbejdspladser nu kan finde viden om behov, redskaber, indsatser, lovgivning, teknologistøtte samt borgercases på en stor vidensplatform.

Inddragelse af redaktionsgruppe

Fra dag ét var det vigtigt i projektet, at de tog højde for de forskellige handicapgrupper og deres individuelle behov:

  1. Synshandicap og blinde
  2. Kognitive udviklingshandicap
  3. Erhvervet hjerneskade
  4. Autismespektrum forstyrrelser
  5. Psykiske vanskeligheder

Derfor samarbejdede Implement Consulting Group og VIVE også løbende med en redaktionsgruppe med repræsentanter fra de forskellige handicapgrupper, der kom med input til, hvordan indholdet på platformen møder de aktuelle behov ift. handicap og beskæftigelse.

”Redaktionsgruppen var afgørende for at sikre, at vidensplatformen ’ramte plet’ – deres indsigter og erfaringer skabte relevans i forhold til det helt konkrete indhold på platformen, og det var også en måde for os at trykteste eksempler, sprog og meget andet,” siger Tina Hjulmann.

Casen kort fortalt

I 2020 igangsætte Socialstyrelsen et arbejde med at udvikle en vidensplatform, der skal indeholde viden om handicap og beskæftigelse. I arbejdet med at udvikle vidensplatformen hyrede de VIVE (Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) og konsulenthuset Implement Consulting Group ind i et fælles projektteam til at hjælpe dem. 

Relateret indhold