Transport og mobilitet er ikke kønsneutralt

Selvom det kan være svært at se ved første øjekast, er der faktisk en stor sammenhæng mellem køn og valg af transportformer og trafikmønstre. Det viser en ny stor rapport, som rådgivningsvirksomheden Rambøll står bag.

Foto: Rambøll

I starten af februar 2022 blev ligestillingsministeriet overført fra Beskæftigelsesministeriet til Transportministeriet. Selvom det ved første øjekast kan være svært at se sammenhængen mellem de to ministerområder, er transport og mobilitet faktisk ikke kønsneutralt.

Forskning og data viser nemlig, at mænd og kvinder generelt har forskellige transportmønstre, anvender forskellige transportmidler samt oplever forskellige udfordringer med transportmidler.

Køn er et underbelyst parameter

I 2021 udgav rådgivningsvirksomheden Rambøll en rapport om netop dette. I den præsenterer de et overblik over den eksisterende forskning, bringer interviews med 11 eksperter i køn og mobilitet fra syv lande, og har indsamlet eksisterende kønsopdelte data for brug af forskellige transport- og mobilitetsformer.

Rapporten er vores bidrag til at sætte fokus på, at køn er et vigtigt, men meget underbelyst parameter inden for transport- og mobilitetsplanlægning,” siger Marianne Weinreich, Markedschef for Global Smart Mobility hos Rambøll, og fortsætter:

Selv om International Transport Forum (OECD), World Bank og forskere verden over har slået fast, at transport ikke er kønsneutralt, men faktisk er en af de mest afgørende faktorer for transportmiddelvalg, hører indsamling af kønsopdelte data, inddragelse af køn i forbindelse med udvikling af nye mobilitetsløsninger og lign. til sjældenhederne i transportsektoren.”

Forskellige transportmønstre

Resultaterne fra Rambølls rapport er klare. Kvinder transporterer sig mere bæredygtigt end mænd, da de går og kører mere med kollektiv transport, mens mænd derimod kører mere bil og mere hyppigt anvender nye mobilitetsformer.

Dette bunder bl.a. i, at mænd i langt højere grad har kørekort og adgang til en bil, end kvinder har, og at nye mobilitetsformer ofte ikke er designet til kvinders typiske turmønstre, der indebærer mange korte ture, ofte i følgeskab med børn.

Kvinder forholder sig i følge forskning også i langt højere grad end mænd til, hvilken rute og hvilket transportmiddel, de vælger, når det er mørkt. Netop dette er der i de sidste år kommet en del mere fokus på i den offentlige debat.

Stor international opmærksomhed

Der har været en meget stor international opmærksomhed på rapporten. Vi var heldige at ramme det momentum, som køn og mobilitet pludselig har fået i transportbranchen. Og vi håber, at rapporten vil bidrage til fremadrettet at skabe bevidsthed om vigtigheden af at inddrage køn i transportplanlægning,” siger Marianne Weinreich.

Casen kort fortalt

I 2021 udgav Rambøll rapporten ”Gender and (Smart) Mobility”, hvor de præsenterer et overblik over den eksisterende forskning, bringer interviews med 11 eksperter i køn og mobilitet fra syv lande, og har indsamlet eksisterende kønsopdelte data for brug af forskellige transport- og mobilitetsformer. Rapporten er lavet i samarbejde med Helsinki Region Transport, Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg og Region Stockholm, kollektive transportselskaber i Helsinki, Berlin og Stockholm samt med støtte fra Trafikverket i Sverige og Rambøll Fonden. 

Relateret indhold