Et udviklingsforløb for ansatte i Randers Kommune sikrer sammenhængende og værdig ældrepleje

I Danmark får vi flere og flere ældre borgere i kommunerne. For at imødekomme den demografiske udvikling har Randers Kommune siden 2019 samarbejdet med konsulenthuset Type2dialog om at skabe en værdig ældrepleje, sammenhængende tværfaglige borgerforløb, pårørendesamarbejde og dokumentation.

Foto: Type2dialog

Den danske befolkningssammensætning ændrer sig med hastige skridt i disse år. Faktisk var 2020 det sidste år, hvor der var flere børn og unge end ældre i Danmark. Og allerede i 2030 forventer man, at der bliver 202.000 flere ældre borgere end børn og unge.

Øget pres på velfærden

Den ældre generation medbringer mange ressourcer, da de i høj grad er aktive i kulturen, foreninger og arbejder som frivillige. Men de medfører samtidig også et øget pres på velfærden, da flere bl.a. har brug for hjemmehjælp og træning og det nære sundhedsvæsen i højere grad skal løfte komplekse opgaver, der stiller store krav til de faglige kompetencer. Det stiller nye krav til kommunerne og de ansatte i omsorgsområdet.

Udviklingsforløb på omsorgsområdet

Også i Randers Kommune skal de leve op til nye krav og de har derfor valgt at samarbejde med konsulenthuset Type2dialog i 2021 og 2022 om et udviklingsforløb for omsorgsområdet, der har fokus på værdig ældrepleje, sammenhængende borgerforløb, pårørendesamarbejde og dokumentation.

En evaluering foretaget i kommunens ældrepleje viser nemlig, at der er behov for at udvikle metoder og faglige tilgange, der kan:

  1. Styrke de kommunikative kompetencer til at sikre borgerens inddragelse og selvbestemmelse
  2. Få den tavse viden i spil til de tværfaglige rehabiliteringsmøder
  3. Styrke pårørendesamarbejdet.

Fokus på den enkelte 

At få lov til at følge op på det medarbejderne peger på, at der skal til for at sikre den fortsatte implementering og kvalitet, er meget meningsfuldt. Særligt de lokale supervisioner ift. krævende borgerforløb giver noget helt særligt. Størrelsen på projektet gør, at vi har mulighed for at komme helt ud og opleve, at det gør en forskel for den enkelte medarbejder og borger,” siger Kristine Backholm, Chefkonsulent hos Type2dialog.

1.800 ansatte deltager

Samarbejdet er ikke nyt, da Type2dialog også hjalp Randers Kommune i 2019 med at implementere den rehabiliterende organisation i deres hjemmepleje med det formål at skabe optimale koordineringsrammer for det tværfaglige samarbejde og sikre borgerinddragelsen.

I det nye udviklingsforløb skal 1.800 medarbejdere og ledere fra alle faggrupper på omsorgsområdet i Randers Kommune være med. Her skal de bl.a. deltage i leder- og medarbejderworkshops, hvor de lærer at koble Værdighedsmodellen som et refleksionsværktøj til det tværfaglige møde og anvende FSIII for at styrke dokumentationen.

Værdighedsmodellen indeholder socialpsykologiske og -pædagogiske tilgange, der har til formål at skabe trivsel og inddragelse i alle menneskelige relationer. FSIII-modellen er en fælles standard for registrering af data på sundheds- og ældreområdet, så de ansatte benytter ensartede begreber, klassifikationer og tilpassede arbejdsgange.

Medarbejderens trivsel er vigtig

Jeg oplever, at værdighedsmodellen understøtter medarbejderne i at skabe kontakt til borgeren inden opgaven. Herudover har modellen et dobbeltperspektiv ift. medarbejdernes trivsel. At skabe trivsel blandt medarbejderne er en nødvendighed for at skabe en værdighedskultur, også i mødet med borgeren. Jeg kan se, at de lokale supervisioner, som både kan være i grupper eller 1:1, øger trivslen og herigennem også fagligheden,” siger Kristine Backholm, Chefkonsulent hos Type2dialog.

Casen kort fortalt

I Danmark medfører det øgede antal af ældre borgere et øget pres på velfærden i kommunerne. For at imødekomme presset har Randers Kommune siden 2019 samarbejdet med konsulenthuset Type2dialog om at skabe en værdig ældrepleje, sammenhængende borgerforløb, pårørendesamarbejde og dokumentation. Bl.a. skal 1.800 medarbejdere og ledere fra alle faggrupper på omsorgsområdet gennemgå et kompetenceudviklingsforløb i 2021 og 2022. Billedkreditering: Type2dialog.

Relateret indhold