Velfærd

Læs alle de gode eksempler fra rådgiverbranchen i #ladosløsedetsammen caseuniverset, der omhandler velfærd her.

Velfærdscases

Hvordan kan vi hjælpe børn, der har svært ved at bestå folkeskolen?

Tal fra ROCKWOOL Fonden viser, at alene i 2019 opfyldte hver sjette folkeskoleelev i 9. klasse ikke adgangskravene til videre uddannelse. Derfor igangsatte de indsatsen ’Back in Business’ til elever i udskolingen, der er kørt trætte i skolen, med hjælp fra designvirksomheden EGGS Design.

Hvordan kan frivillig rådgivning til unge piger mindske udgifter i sundhedssektoren?

GirlTalk arbejder hver dag for at hjælpe piger og unge kvinder, der mistrives, gennem rådgivning, samtalegrupper og andre indsatser. Nu har rådgivningsvirksomheden COWI hjulpet dem med at beregne de samfundsøkonomiske potentialer ved indsatserne.

Naturlandskabet er en del af retspsykiatriske patienters behandling

Siden 2012 har OPLAND sammen med en række rådgivningsvirksomheder designet og skabt udearealerne ved den nye retspsykiatri på Sct. Hans i Roskilde. For OPLAND har det været meget givende at være med til arbejdet med at få en højsikret lukket psykiatrisk institution til at se og føles hjemlig for de indlagte.

Et mere fleksibelt uddannelsessystem gavner både samfundet og unge med et handicap

Der er en samfundsmæssig gevinst på hele 12,7 mia. kr., hvis bare 10 pct. af studerende med psykisk handicap løftes et uddannelsestrin. Det viser en ny rapport, som Det Centrale Handicapråd har lavet i samarbejde med rådgivningsvirksomheden COWI.

En times skoleskak om ugen giver en stor samfundsøkonomisk gevinst

Skoleskak øger indlæringen og koncentrationsevnen hos folkeskoleelever, hvis de deltager i systematisk skoleskak én time om ugen. På længere sigt kan det give samfundet en endnu større økonomisk gevinst. Det viser en ny rapport, som Damvad Analytics har lavet sammen med Dansk Skoleskak.

Softwarerobot frigiver 50.000 timer til velfærdspersonalet

I Region Midtjylland er de mere end 35.000 medarbejdere i kontakt med op mod 1,3 mio. borgere om året. Det øger arbejdspresset i organisationen, og de søgte derfor hjælp hos Devoteam til at implementere Robotic Process Automation-teknologi og opbygge interne kompetencer indenfor automatisering.

Hvordan forbedrer vi støtten til ordblinde elever?

I Danmark får ordblinde elever lavere karakterer end deres klassekammerater i alle fag, når man betragter de afsluttende karakterer i 9. klasse. Det vil de gerne ændre på i Esbjerg Kommune, og de er derfor i samarbejde med analysevirksomheden Moos-Bjerre gået i gang med at etablere en støttefunktion til ordblinde elever i kommunen.

Virker indsatsen, når Skyggebørn hjælper børn og unge, der har haft alvorlig sygdom eller død tæt inde på livet?

Mere end hver fjerde af alle børn og unge under 25 år har haft alvorlig sygdom eller død tæt inde på livet. Foreningen Skyggebørn hjælper disse børn gennem samtalegrupper, hvor børn og unge får et gratis, åbent og tidsubegrænset rum. I 2021 havde de brug for at få evalueret indsatsen, og analyse- og konsulentfirmaet Moos-Bjerre blevet derfor hyret ind til opgaven.

BørneRiget forbedrer børnefamiliers hospitalsbesøg i hovedstaden

I 2024 forventes det nye BørneRiget at stå færdigt ved Rigshospitalet. Et nyt, innovativt hospitalsbyggeri for børn, unge, fødende og deres familier, som sætter helt nye standarder for behandlingen. Bag byggeriet står et stort team af rådgivervirksomheder sammen med Rigshospitalet, Region Hovedstaden og Ole Kirks Fond.