Udviklingsforløb for ansatte sikrer værdig ældrepleje

Randers Kommune har indledt et samarbejde med  rådgivere fra Type2dialog for at skabe en mere værdig ældrepleje, og sammenhængende tværfaglige borgerforløb.

Foto: Type2dialog

2020 var det sidste år, hvor der var flere børn og unge end ældre i Danmark. Allerede i 2030 forventer man, at der bliver 202.000 flere ældre borgere end børn og unge. Det er naturligvis glædeligt, at flere lever længere, og børn og børnebørn får mere tid med deres forældre og bedsteforældre.

Men når der kommer flere ældre, får flere også brug for hjemmehjælp og træning eller plads på et plejehjem. Det nære sundhedsvæsen skal løfte flere og sværere opgaver. Det stiller nye krav til kommunerne og de ansatte inden for omsorgsområdet.

Medarbejderne som medskabere

Randers Kommune samarbejder derfor med rådgivervirksomheden Type2dialog, om et udviklingsforløb, der har fokus på værdig ældrepleje, sammenhængende dokumentation, borgerforløb og samarbejde med pårørende.

En evaluering foretaget blandt borgerne og medarbejderne i kommunens ældrepleje viser, at der er behov for at udvikle metoder og faglige tilgange, der sikrer, at borgerne og deres pårørende bliver bedre inddraget og får større selvbestemmelse. Dette kræver en større koordinering i forvaltningen, både for at give borgerne den bedste service, og for at medarbejderne fremover kan følge med.

At få lov til at følge op på det, medarbejderne peger på, at der skal til, for at sikre den fortsatte implementering og kvalitet, er meget meningsfuldt. Særligt de lokale supervisioner ift. krævende borgerforløb, giver noget helt særligt. Størrelsen på projektet gør, at vi har mulighed for at komme helt ud og opleve, hvordan det gør en forskel for den enkelte medarbejder og borger,” siger Kristine Backholm, chefkonsulent hos Type2dialog.

1.800 ansatte deltager

Type2dialog har før hjulpet kommunen. I 2019 var de med til at implementere den rehabiliterende organisation i hjemmeplejen. Her forbedrede man koordineringen, det tværfaglige samarbejde og borgerinddragelsen.

I det nye udviklingsforløb skal 1.800 medarbejdere og ledere fra alle faggrupper på omsorgsområdet i Randers Kommune være med. De skal bl.a. deltage i leder- og medarbejderworkshops om værdighedsmodellen og FSIII.

Værdighedsmodellen indeholder socialpsykologiske og -pædagogiske værktøjer, der har til formål at skabe trivsel og inddragelse i alle menneskelige relationer.

FSIII-modellen er en fælles standard for registrering af data på sundheds- og ældreområdet. Trivsel, pleje og dokumentation hænger sammen og skal tænkes sammen.

Jeg oplever, at værdighedsmodellen understøtter medarbejderne i at skabe kontakt til borgeren inden opgaven. Herudover har modellen et dobbeltperspektiv ift. medarbejdernes trivsel. At skabe trivsel blandt medarbejderne er nødvendigt for at skabe en værdighedskultur, også i mødet med borgeren. Jeg kan se, at de lokale supervisioner, som både kan være i grupper eller 1:1, øger trivslen og herigennem også fagligheden,” slutter Kristine Backholm.

Casen kort fortalt

I Danmark medfører det øgede antal af ældre borgere et øget pres på velfærden i kommunerne. Derfor har Randers Kommune siden 2019 samarbejdet med rådgivere fra Type2dialog om at skabe en værdig ældrepleje, sammenhængende borgerforløb, pårørendesamarbejde og dokumentation. Bl.a. skal 1.800 medarbejdere og ledere fra alle faggrupper på omsorgsområdet gennemgå et kompetenceudviklingsforløb i 2021 og 2022.

Relateret indhold