Hvordan kan frivillig rådgivning til unge piger mindske udgifter i sundhedssektoren?

GirlTalk arbejder hver dag for at hjælpe piger og unge kvinder, der mistrives, gennem rådgivning, samtalegrupper og andre indsatser. Nu har rådgivningsvirksomheden COWI hjulpet dem med at beregne de samfundsøkonomiske potentialer ved indsatserne.

Foto: GettyImages

GirlTalks mission er at forebygge mistrivsel blandt piger og unge kvinder, styrke deres selvværd og hjælpe dem, der har det svært. Det ses tydeligt i non profit organisationens daglige arbejde, hvor de hjælper og støtter flere hundrede unge piger i deres chat- og SMS-rådgivning, samtalegrupper, foredrag og psykologsamtaler – helt gratis og anonymt.

Frivillighed er kernen

Frivillighed er kernen i GirlTalks arbejde. De har ca. 200 frivillige tilknyttet organisationen, hvoraf 125 af dem svarer på spørgsmål, rådgiver og guider alle de piger, der skriver ind til deres SMS- og chatrådgivning. GirlTalk er ikke i tvivl om den værdi, deres arbejde skaber for pigerne og de unge kvinder. Men nu har de også fået konkrete tal på det. De har nemlig fået hjælp af rådgivningsvirksomheden COWI til at beregne de samfundsøkonomiske potentialer ved to af deres indsatser.

Gennem interviews med brugerne af rådgivningsindsatserne fik vi indblik i en række interessante fund relateret til deres udbytte af rådgivningen. Herunder, hvordan særligt det, at rådgiverne er frivillige og bruger deres fritid på arbejdet, har betydning for den hjælp, brugerne oplever at få” siger Laura Christine Petersen, konsulent hos COWI.

Stor gevinst for samfundet

En af indsatserne, som COWI har målt på, er GirlTalks Ungerådgivning, og her er gevinsterne tydelige. Analysen viser nemlig, at ungerådgivningen potentielt kan spare samfundet for 76.725 kr. pr. ung pige, der hjælpes til at håndtere sin angst, 141.619 kr. pr. ung pige, der hjælpes ud af ensomhed, og 345.778 kr. pr. ung pige, der hjælpes til at stoppe sin selvskade og til at opsøge anden forebyggende behandling.

Hos GirlTalk er den årlige udgift til ungerådgivningen 2,5 mio. kr. Gevinsterne overstiger derfor udgifterne væsentlig, hvis bare 33 ud af de ca. 100 piger, der årligt henvender sig med en mere moderat grad af mistrivsel som angst og generel ængstelighed, hjælpes.

Færre omkostninger til sundhedssektoren

Vi har med analyserne vist, at indsatserne først og fremmest skaber en værdi hos målgruppen af piger og unge kvinder, som bliver motiveret til forandring og oplever forbedret livskvalitet. Derigennem skaber indsatserne også værdi for samfundet, som bl.a. undgår omkostninger til behandling i sundhedssektoren, når forværring af mistrivsel mindskes.

Da rådgivningen er anonym, var det ikke muligt for COWI at foretage en registeranalyse af indsatsernes effekt på målgruppen. I stedet anvendte de kvalitative interviews til at afdække forandringen hos brugerne, og på baggrund af litteratur og eksperter oplistede de brugernes potentielle fremadrettede livsforløb efter opsøgningen af GirlTalks indsatser.

Casen kort fortalt

GirlTalk rådgiver hver dag unge piger, der mistrives og har det svært, gennem deres chat- og SMS-rådgivning, samtalegrupper, foredrag og psykologsamtaler – helt gratis og anonymt. Rådgivningsvirksomheden COWI har hjulpet GirlTalk med at beregne de samfundsøkonomiske potentialer ved to af deres indsatser.  Billedkreditering: Getty Images.

Relateret indhold