En times skoleskak om ugen giver en stor samfundsøkonomisk gevinst

Skoleskak øger indlæringen og koncentrationsevnen hos folkeskoleelever, hvis de deltager i systematisk skoleskak én time om ugen. På længere sigt kan det give samfundet en endnu større økonomisk gevinst. Det viser en ny rapport, som Damvad Analytics har lavet sammen med Dansk Skoleskak.

Foto: Damvad Analytics

Det kan have stor betydning på det videre livsforløb for de enkelte elever og for samfundet som helhed, hvis indlæringen ikke er tilstrækkelig i de tidligere skoleår. Manglende indlæring i skolen hænger nemlig tæt sammen med elevernes muligheder for at opnå en højere uddannelse, få tilknytning til arbejdsmarkedet og risiko for at begå kriminalitet.

Børn og unge lærer ikke ens, og der kan derfor være et behov for alternative tilgange, hvis de skal opnå et tilfredsstillende niveau i matematik og dansk i grundskolen. En af disse tilgange kan være systematisk skoleskak, som Dansk Skoleskak arbejder for at udbrede i landets kommuner og folkeskoler, da det kan være med til at øge indlæringen og koncentrationsevnen hos eleverne. 

Systematisk skoleskak

Dansk Skoleskak har længe kendt til værdien af skoleskak hos de enkelte elever, men nu har de også bevis for den samfundsøkonomiske gevinst. Analysevirksomheden Damvad Analytics har nemlig undersøgt, hvordan systematisk skoleskak kan påvirke børns livsudfald ved at forbedre deres matematikkompetencer.

Gevinst på 1 mia. kr. 

Og resultaterne af rapporten taler for sig selv. Helt konkret vurderes det, at samfundet over en femårig periode får en gevinst på 1 mia. kr. ud af de forbedrede matematikkundskaber, som én times skak om ugen i skolen fører med sig.  

Vores scenarieberegninger viser, at hvis man for alvor kan gøre en forskel hos børn tidligt i livet, kan det få en stor betydning. Både for de enkelte børns videre livsforløb, men også samfundsøkonomisk,” siger Peter Sonne-Holm fra Damvad Analytics.

Direkte indflydelse på fremtiden

I analysen har Damvad Analytics koblet resultaterne fra undersøgelsen Rosholm et al. (2017), der belyser sammenhængen mellem systematisk skoleskak og matematikkompetencer, med et studie af Levin og Belfield (2009), der belyser sammenhængen mellem matematikkompetencer og livsudfald.

Udover den økonomiske gevinst, har analytikerne også regnet sig frem til, skoleskak i 1. og 3. klasse øgede indlæringen i matematik svarende til hhv. 1/3 og 1/6 skoleår i matematik.

Flere gennemfører uddannelsesforløb

Som resultat af de øgede matematiske kompetencer gennemfører flere unge deres uddannelsesforløb, og det øger videre deres tilknytning til arbejdsmarkedet samt deres risiko for at havne i kriminelle løbebaner.

Forskningsstudier fra både Danmark og Finland viser nemlig, at ungdomsuddannelse har en betydelig positiv effekt på kriminalitetsgraden. 

Rapporten kan forhåbentligt være med til at sætte øget fokus på at sikre, at alle børn får de nødvendige kompetencer til at gå videre i uddannelsessystemet og senere få en god tilknytning til arbejdsmarkedet. Fx med tiltag som systematisk skoleskak,” siger Peter Sonne-Holm fra Damvad Analytics.

Casen kort fortalt

Analysevirksomheden, Damvad Analytics, har lavet en rapport sammen med Dansk Skoleskak, der viser, at systematisk skoleskak øger indlæringen og koncentrationsevnen hos folkeskoleelever, hvis de systematisk spiller én time om ugen. På længere sigt giver det samfundet en gevinst på en milliard kroner over fem år, da eleverne får bedre mulighed for at opnå en højere uddannelse, få tilknytning til arbejdsmarkedet og undgå kriminalitet. Billedkreditering:Damvad Analytics.

Relateret indhold