Virker indsatsen, når Skyggebørn hjælper børn og unge, der har haft alvorlig sygdom eller død tæt inde på livet?

Mere end hver fjerde af alle børn og unge under 25 år har haft alvorlig sygdom eller død tæt inde på livet. Foreningen Skyggebørn hjælper disse børn gennem samtalegrupper, hvor børn og unge får et gratis, åbent og tidsubegrænset rum. I 2021 havde de brug for at få evalueret indsatsen, og analyse- og konsulentfirmaet Moos-Bjerre blevet derfor hyret ind til opgaven.

Foto: Skyggebørn

I Danmark har mere end hver fjerde af alle børn og unge under 25 år mistet en forælder, eller har på anden måde haft alvorlig sygdom eller død tæt inde på livet.

Uden behandling, hjælp og anden støtte kan sorg lede til andre problematikker og vanskeliggøre et almindeligt hverdagsliv med følelser, relationer og tilknytning til andre.

Derudover kan det også reducere sandsynligheden for, at børnene og de unge i fremtiden gennemfører skolegang og uddannelse og opnår tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det vi har sværest ved at tale om

På trods af ovenstående, er sorg noget af det, vi har sværest ved at tale om. Derfor blev foreningen Skyggebørn sat i verden. Bag foreningen står Jes Dige, der har været en pioner inden for arbejdet med børn og unges sorg siden 1991.

Gennem forskellige samtalegrupper får børn og unge et gratis, åbent og tidsubegrænset rum, hvor der tales højt om de emner, der fylder, mens det faciliteres af gruppeledere med børnefaglig baggrund eller egne oplevelser med sorg.

Behov for evaluering

I 2021 havde foreningen brug for at få evalueret deres indsats, og de hyrede derfor analyse- og konsulentfirmaet Moos-Bjerre ind til opgaven.

Evalueringen skulle bidrage til, at foreningen kunne målrette og kvalitetsudvikle sine tilbud til de børn, unge og familier, der bruger tilbuddene i dag. Derudover skulle Skyggebørn også få et vidensgrundlag ift. at udvikle organisationen i bredden og på nye lokationer, så endnu flere kan nyde godt af tilbuddene i fremtiden.

Indirekte hjælpe børn

Det var en spændende opgave. Først og fremmest fordi det handler om at evaluere og kvalificere tilbud til børn og unge, der har brug for hjælp i en meget vanskelig og sårbar situation. På den måde kan vi indirekte hjælpe konkrete børn og derigennem også bidrage til en samfundsmæssig gevinst af stor betydning, ” siger Michael Moos-Bjerre, adm. direktør og partner hos Moos-Bjerre.

Stærk og rørende oplevelse

Evalueringen kombinerede interviews med de børn og unge, der deltager i foreningens samtalegrupper, samt observation af samtalerne og aktiviteterne.

Derudover gennemførte Moos-Bjerre også en spørgeskemaundersøgelse blandt børnene og de unge om deres oplevede udbytte af aktiviteterne. 

Det var en utrolig stærk og rørende oplevelse at få indblik i børn og unges sorghistorier. Det var også fantastisk at opleve, hvor åbne børnene er, og hvor gode de kan blive til at sætte ord på deres følelser og tilstand, når de er i trygge og tillidsfulde omgivelser. Skyggebørn var meget dygtige, meget åbne og imødekommende i forhold til hvert enkelt barns historie og behov,” siger Michael Moos-Bjerre og fortsætter:

Som evaluator kunne vi bl.a. konstatere, at tilbuddene giver stor tilfredshed.  Tilbuddet har en stor betydning for deltagerne, der oplever at få bedre forståelse for sin sorg, et bedre sprog for sorgen og følelserne, en oplevelse af fællesskab og ikke at være alene samt en forbedring i forhold til at fungere i hverdagen, i skolen og på uddannelsen.

Udvikle endnu bedre tilbud

Skyggebørn kan udvikle endnu bedre tilbud til endnu flere børn og unge i sorg. Det giver en stor velfærdsgevinst for den enkelte og for samfundet.

For det enkelte barn, der benytter sig af tilbuddene, kommer det til at betyde et bedre liv med sorgen og flere evner til at håndtere den.

For velfærdssamfundet har det store perspektiver i forhold til, at færre personer senere skal behandles for følgevirkninger af en dårligt eller utilstrækkeligt bearbejdet sorg samtidig med, at flere end ellers kan forventes at gennemføre skole og uddannelse og på langt sigt også blive en økonomisk nettogevinst for samfundet.

Casen kort fortalt

Skyggebørn er en forening, der støtter børn og unge i sorg gennem bl.a. gratis gruppetilbud med samtaler, socialt samvær og fællesskab. De børn, unge og familier, der bruger tilbuddene, har oplevet dødsfald eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie og er som følge heraf i en vanskelig og sårbar situation. Moos-Bjerre gennemførte en virkningsevaluering af hele foreningens indsats for at hjælpe børn og unge i sorg. Billedkreditering: Skyggebørn.

Relateret indhold