Naturen og landskabet er en del af retspsykiatriske patienters behandling

Siden 2012 har OPLAND sammen med en række rådgivningsvirksomheder designet og skabt udearealerne ved den nye retspsykiatri på Sct. Hans i Roskilde. Det har været både lærerigt og meningsfuldt at være med til arbejdet med at få en højsikret lukket psykiatrisk institution til at se og føles hjemlig, så de indlagte får de mest optimale muligheder for at få det bedre og kan vende tilbage til samfundet igen.

Foto: OPLAND

I foråret 2018 startede byggeriet af den nye retspsykiatri på Sct. Hans i Roskilde, der skal være en del af Region Hovedstadens psykiatriske hospital. Byggeriet tager udgangspunkt i Region Hovedstadens visioner for fremtidens psykiatri, der har fire grundpiller: 1) patienten er i centrum, 2) der er plads til bevægelse og aktivitet, 3) de fysiske rammer er stimulerende, og 4) medarbejderne er kompetente og engagerede.  
 
Sammen med en række rådgivningsvirksomheder vandt OPLAND konkurrencen om at tegne den nye retspsykiatri. De blev tilknyttet som underrådgiver og fik sammen med Rubow Arkitekter, Oluf Jørgensen A/S Roskilde og Spangenberg & Madsen, totalrådgiver KHR Arkitekter og byggeleder MOE ansvaret for at designe udearealerne ved retspsykiatrien.  
 
 OPLANDs grundlæggende formål for alt, hvad vi foretager os, er at inspirere gennem natur. Så at få muligheden for at være med til at tegne og designe noget, hvor der er så stort et fokus på det grønne og landskabet, som der har været i dette projekt, har givet rigtig god mening for os,” fortæller Lars Alva-Jørgensen, Projektleder og partner hos OPLAND, og fortsætter: 
 
” Arbejdet med at få en højsikret lukket psykiatrisk institution til at se og føles hjemlig, så de indlagte får de mest optimale muligheder for at få det bedre og kan vende tilbage til samfundet igen, har været både lærerig og meningsfuld.” 

En del af den helende proces 

I formgivningen af landskabet på Ny Retspsykiatri Sct. Hans har OPLAND fokuseret meget på beboernes nærhed til naturen, både i de mindre gårdhaver og den store aktivitetshave, og uanset om de har overskud til at være ude eller blot sidde indenfor og observere gennem de store panoramaruder.  
 
Det er alment kendt, at naturen virker beroligende og helende på sindet, og da beboerne på Sct. Hans alle har forskellige psykiske udfordringer, har det været vigtigt for OPLAND at designe både frodige og oplevelsesrige uderum, som kan understøtte behandlingen. 
 
” Vi har i teamet haft fokus på den nære kontakt mellem bygning og omgivelser. Retspsykiatrien har en fantastisk placering med udsigt over fjorden og de omkringliggende grønne områder fra de fleste steder i det nye byggeri. Det er en del af den helende proces for den enkelte patient hele tiden at have kontakt til det grønne. Patienterne vil derfor også få mulighed for at få jord under neglene med praktisk og meningsfuldt arbejde i patienthaverne, hvor de f.eks. kan hjælpe med at plante krydderurter til brug i køkkenet.” 
 
Efter en grundig brugerinddragelsesproces, projektering og tre års udførelsesfase er de nye bygninger netop blevet indviet og er klar til tage imod patienter og personale. Patienter og medarbejdere fra de eksisterende, lukkede retspsykiatriske afsnit på Psykiatrisk Center Sct. Hans og Psykiatrisk Center Glostrup flytter ind i løbet af november 2021. Dermed samles hele den specialiserede retspsykiatri i Region Hovedstaden på Sct. Hans. 

Casen kort fortalt

I 2009 blev den politiske beslutning om en ny retspsykiatri i Sct. Hans i Roskilde taget, og i 2012 vandt KHR Arkitekter projektet som totalrådgiver med Rubow Arkitekter, Oluf Jørgensen A/S Roskilde, Spangenberg & Madsen og OPLAND Landskabsarkitekter som underrådgivere og MOE som byggeleder. Den nye lukkede retspsykiatri rummer 126 enestuer, som med sine nye omgivelser med vægt på helende arkitektur og kontakten til det grønne skal støtte og hjælpe patienterne til at få det bedre og ruste dem til et liv efter indlæggelse. Billedkreditering: OPLAND.

Relateret indhold