Indsatsområde 5

Vi skal – sammen – skabe en bedre offentlig sektor

Danske virksomheder er afhængige af de mange vigtige opgaver, som medarbejderne i den offentlige sektor løser hver dag – fra børnepasning og behandling af vores syge til uddannelse af fremtidens dygtige medarbejdere. Men vi skal have blik for, hvordan vi får den bedst mulige offentlige service for pengene. Danmark viser sig fra sin allerbedste side, når det offentlige og det private arbejder sammen om at skabe smartere, billigere og bedre kernevelfærd for borgerne.

Rigtig mange af vores samfunds opgaver løses allerede i dag i et samarbejde mellem det offentlige og virksomhederne – og endnu flere opgaver er egnet til det. Virksomhederne kan levere løsninger, der frigør penge og hænder – så det offentlige kan skabe endnu mere værdi for danskerne.

Digitale løsninger vil spille en stor rolle i at realisere det mål. Ved at bruge smarte og brugervenlige løsninger kan vi sørge for, at de offentlige hænder bruger tiden på kerneydelserne – undervisning, sundhedsbehandling, omsorg osv. – og mindre tid på rutineopgaver, dokumentation og administration. Det vil bidrage til, at den offentlige sektor kan levere endnu bedre service.

Danmark har en lang tradition for at udvikle nye innovative løsninger på sundhedsområdet i tæt samarbejde mellem virksomhederne og det offentlige. Vi skal styrke samarbejdet om forskning og anvendelse af sundhedsdata, så Danmark forbliver en førende life science-nation med en sundhedsindustri i verdensklasse.

DI har konkrete anbefalinger, der vil styrke samarbejdet mellem det offentlige og det private gennem flere og bedre udbud, samtidig med at vi investerer i udviklingen af digitale løsninger, som kan være med til at skabe en endnu bedre offentlig sektor.

COOR: ”Målet er at bringe mennesker i job”

COOR

I Ikast-Brande Kommune er næsten 20 procent af indbyggerne i den arbejdsdygtige alder på overførselsindkomst. Kommunen arbejder derfor tæt sammen med servicevirksomheden COOR om at bringe nogle af dem fra kanten af arbejdsmarkedet og ind i ordinært job.

- Det har allerede vist sin værdi, siger kommunaldirektør Flemming Storgaard, Ikast-Brande Kommune.

Deltagerne i projektet er alle sikret et job, hvis de gennemfører forløbet. Og for mange har det vist sig, at være den motivation, der skulle til.

Jobgarantien har været fuldstændig central. Målet med det her er at bringe mennesker i job Annette Vindstrup, divisionsdirektør

DI Mener