Indsatsområde 4

Danmark skal være det rigtige land at investere i

Det er vigtigt, at vi sørger for, at virksomheder – uanset om de er udenlandske eller danske – i højere grad vælger at investere her – frem for i udlandet.

Det kræver ikke mindst, at vi indretter de offentlige systemer, så de ikke skaber unødigt bøvl for virksomhederne – tid og penge brugt på bøvl kommer hverken statskassen eller danskerne til gavn. Til gengæld koster unødig administration og bureaukrati den enkelte virksomhed tid og penge, som kunne være blevet brugt på at skabe udvikling og job.

Derfor skal vi have regler, som gør det attraktivt for virksomhederne at drive forretning i og ud fra Danmark. Det kræver en vedholdende indsats med at realisere målsætningerne for, hvor mange byrder vi skal have fjernet.

Skatter og afgifter har afgørende betydning, når virksomheder – danske og udenlandske – overvejer at investere i vores land. Derfor er der behov for enkle og robuste skatteregler - og for at reducere skatter og afgifter på flere udvalgte områder. Det vil kræve en oprydning i skattelovgivningen med fokus på at sikre vores konkurrencedygtighed. Samtidig ønsker vi regler, der sætter hårdt ind over for dem, der bevidst snyder og ikke følger lovgivningen. Det skal skabe et stærkt fundament for fremtidens vækst og velstand her i landet.

JKS A/S: ”Afskaf de dyre og bøvlede G-dage”

JKS A/S

JKS A/S fra Ringkøbing startede ud som et lille skibsværft i 1995, men er i dag et af Danmarks førende vikar- og rekrutteringsbureauer. Virksomheden er meget træt af de såkaldte G-dage, som er de to første ledighedsdage, arbejdsgivere skal betale, når de opsiger en medarbejder.

For os og andre virksomheder, der har behov for at tilpasse antallet af medarbejdere efter ordrebogen, koster reglen om G-dage 200 mio. kr. om året - plus de store, indirekte omkostninger til tungt, administrativt arbejde Søren Ingemann, underdirektør

JKS A/S har afdelinger knapt 40 steder i Danmark og leverer medarbejdere til bl.a. industri og håndværk.

DI Mener