Indsatsområde 1

Vi skal have flere i job
– og trække flere dygtige
folk hertil

Danmark skal have verdens bedste arbejdsmarked, hvor vi får flest mulige arbejdsdygtige danskere i job, og hvor vi står stærkt i konkurrencen om at tiltrække dygtige udenlandske medarbejdere – på ordnede vilkår.

Vi skal også kunne tage vare på de mennesker, hvis helbred ikke kan klare arbejdslivet. Her har vi allerede i dag flere ordninger: Førtidspension, seniorførtidspension og fleksjob, og der kan være god grund til at se på, hvordan de ordninger fungerer i dag, og om de skal forbedres.

Men virksomhederne har brug for alle, der kan - også de mange ældre medarbejdere, og det vil gøre Danmark fattigere, hvis vi trækker raske og arbejdsdygtige mennesker ud af arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen. De ældre danskere er i langt højere grad blevet længere tid på arbejdsmarkedet i de senere år. Faktisk er beskæftigelsen for 55-årige og derover steget med 85.000 fra 2013 til i dag.

Og 70.000 af de 85.000 job er skabt i de private virksomheder. Der er også meget virksomhederne kan gøre selv, f.eks. for at sikre sig de faglærte medarbejdere de selv efterspørger. Særligt ved at oprette og synliggøre flere praktikpladser og samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.

Det går nemlig godt i Danmark. Faktisk går det så godt, at selvom mere end 200.000 flere er kommet i job, søger mange virksomheder forgæves efter nye medarbejdere. Det bremser Danmarks vækst.

Derfor skal vi have flere i arbejde. Det er en gevinst for den enkelte, der får fodfæste på arbejdsmarkedet, for alle de virksomheder, som får flere gode medarbejdere, og for hele samfundet, fordi det giver Danmark råd til velfærd og investeringer i fremtiden.

Give Steel A/S: ”Vi har ansvaret for at få de unge udlært”

Give Steel A/S

Give Steel har 20 lærlinge på fabrikken i Brande. Virksomheden mener, at den har et samfundsansvar for at uddanne fremtidens smede – og sorterer ingen fra.

Det er virkelig givende for mig at se de her unge – også dem, der har haft det svært – udvikle sig. Vi bruger de færreste svende selv, men som arbejdsgiver er det vores ansvar at give de unge en uddannelse, de kan tage med sig videre. Torben Larsen, CEO og medejer

Give Steels i alt 329 medarbejdere laver store stålkonstruktioner på til blandt andre haller, hoteller og store stalde i Nordeuropa. Siden 2004 har virksomheden udvidet med flere end 300 medarbejdere.

DI Mener