Indsatsområde 3

Vi skal gøre verden bedre
– gennem samarbejde, handel og smarte løsninger

Flere og flere danske virksomheder arbejder med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling som en integreret del af deres forretning. Her har vi i Danmark et stærkt udgangspunkt for at gribe nye forretningsmuligheder – og samtidig gøre verden bedre.

Det er vigtigt for danske virksomheder og arbejdspladser, at regeringen og de politiske partier står sammen om mere samarbejde og handel i EU og med resten af verden. Ligesom det er vigtigt, at Danmark kan bevare sin førerposition inden for f.eks. sundhed, klima-, miljø- og vandteknologi.

Danske virksomheder tager ansvar for, at en ambitiøs klimaindsats kan lykkes. Virksomhedernes løfte er at investere og innovere, så vi sammen kan sikre CO2-neutralitet i 2050 og leve op til Parisklimaaftalens mål. Herigennem skaber vi samtidigt eksport og arbejdspladser. Og vi fremmer et forsyningssikkert, energi- og ressourceeffektivt, bæredygtigt og velstående samfund uden brug af fossile energikilder og med høj genanvendelse af affaldsressourcerne.

DI anbefaler, at et samlet Folketing styrker samarbejdet i EU. Vi skal udvikle det indre marked og arbejde for en ambitiøs, fælles klima- og energipolitik. Det er også vigtigt for Danmark, at EU fortsætter arbejdet med at sikre mere reguleret frihandel – og mindre protektionisme, for det er i høj grad hos kunderne ude i verden, at vi i Danmark skaber grundlaget for vores velstand og velfærd.

Hvis vi skal finde effektive løsninger på tidens store udfordringer som klimaforandringer, migration, handelskrige og international terrorisme, skal vi løse dem i et tæt samarbejde med de andre EU-lande – og sætte gode danske aftryk på løsningerne.

DI har konkrete anbefalinger, som giver mere reguleret frihandel, et bedre europæisk samarbejde og gode muligheder for, at danske virksomheder gennem deres forretning kan gøre verden til et bedre sted, samtidig med at de sælger endnu flere innovative løsninger til hele verden.

Grundfos: ”Bæredygtighed er i vores DNA”

Grundfos A/S

Grundfos er global leder indenfor pumpeløsninger med årtiers erfaring i at udvikle stadigt mere energieffektive vandløsninger. Virksomheden har 19.000 medarbejdere i 56 lande og arbejder fokuseret med FN’s verdensmål 6 (rent vand og sanitet) samt 13 (klimaindsats).

Verdensmålene har skabt et fælles globalt sprog for organisationers og virksomheders bæredygtighed. Det er helt afgørende, fordi klodens udfordringer kun kan løses ved fælles kraft. Derfor indgår vi i strategiske partnerskaber, der direkte påvirker vores økonomiske, sociale og bæredygtige bundlinje - og leverer samtidig vand til millioner af mennesker globalt Mads Nipper, CEO

Grundfos indgår tætte partnerskaber for at bringe rent drikkevand til verdens mest udsatte områder. Et eksempel er samarbejdet med den internationale NGO World Vision. Her er målet at give 2 millioner mennesker i Afrika syd for Sahara nem adgang til rent drikkevand inden 2020.

DI Mener