Om undersøgelsen

Dansk Industri har i en ny undersøgelse opgjort, hvor meget virksomhederne og deres medarbejdere bidrager med til den danske statskasse i form af skatter og afgifter, afledt af aktiviteten i den private sektor i 2017. Skattebidraget er beregnet for hver af landets 98 kommuner.

Skattebidragene i de enkelte kommuner er omregnet til velfærd i form af eksempelvis antal elever der kan undervises i folkeskolen, antal social- og sundhedsmedarbejdere, pædagoger og politibetjente der kan ansættes, betaling af SU til studerende, antal km. der kan bygges mv.

Undersøgelsen er baseret på data fra Danmarks Statistik (ADAM) samt et særudtræk fra Danmarks Statistik, som er blevet viderebehandlet af Center for Regional- og Turismeforskning (CRT). Herudover anvendes også andre datakilder til at fordele forskellige typer af skatter og afgifter på kommuner.

Claus Aastrup Seidelin

Chefanalytiker

  • Direkte +45 3377 4863
  • Mobil +45 2779 6422
  • E-mail clas@di.dk