Bliv medlem

Virksomheder, der arbejder indenfor vaskeribranchen og beslægtede brancher, kan blive medlemmer af BVT.

BVT er som forening medlem af DI Service med henblik på varetagelse af foreningens og medlemmernes erhvervspolitiske og branchemæssige interesser via DI Service. 

Bliv medlem

Din virksomhed kan blive medlem af BVT, hvis du opfylder en række betingelser, der fremgår af vedtægterne:

  • Virksomheden skal drive vaskerivirksomhed eller dertil nært knyttet virksomhed.
  • Foreningens vaskerimedlemmer er forpligtet til at være tilsluttet en ordning om tilsyn og kontrol, der er godkendt af bestyrelsen.
  • Virksomheden skal være drevet på en velrennomeret måde og må ikke være under rekonstruktion, i en tvangsakkord eller under konkursbehandling.

Tilsyn og kontrol

BVT og Teknologisk Institut har i samarbejde udviklet et kvalitets- og miljøkontrolsystem. Læs mere om kontrolordningen i boksen til højre. Kontakt sekretariatet for flere oplysninger.

Kontingent

BVT favner bredt i branchen, og derfor har vi naturligt flere kontingentsatser.
Medlemmer: 0,06 pct. af lønsummen – dog minimum 8.000 kr. årligt.
Tilknyttede vaskerier (f.eks. offentligt ejede): 30.000 kr. årligt.
Øvrige tilknyttede (virksomheder uden DI-medlemskab): 22.500 kr. årligt.

Kontingentet fastsættes for et kalenderår ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingenter til DI, DI Service og andre foreninger administreres og opkræves af disse.