Bliv medlem af BVT

Virksomheder, der arbejder indenfor vaskeribranchen og beslægtede brancher, kan blive medlemmer af BVT.

BVT er som forening medlem af DI Service med henblik på varetagelse af foreningens og medlemmernes erhvervspolitiske og branchemæssige interesser. 

Bliv medlem

Din virksomhed kan blive medlem af BVT, hvis du opfylder en række betingelser, der fremgår af vedtægterne:

  • Virksomheden skal drive vaskerivirksomhed eller dertil nært knyttet industri, f.eks. leverandører til vaskerierne indenfor tekstiler, kemi og maskiner.
  • Foreningens vaskerimedlemmer er forpligtet til at være tilsluttet en af bestyrelsen godkendt ordning om tilsyn og kontrol.
  • Virksomheden skal være drevet på en velrenommeret måde og må ikke være under rekonstruktion, i en tvangsakkord eller under konkursbehandling

Tilsyn og kontrol

BVT og Teknologisk Institut har i samarbejde udviklet et kvalitets- og miljøkontrolsystem. Læs mere om kontrolordningen i boksen til højre. Kontakt sekretariatet for flere oplysninger.

Lasse Rafiq Hangaard, Konsulent
"Som medlem af BVT og ADV går du ikke blot med i et fællesskab, men du bliver en del af en stærk alliance, der fremmer vækst, innovation og bæredygtig udvikling i vores industri. Sammen skaber vi et kraftfuldt netværk, hvor idéer og erfaringer udveksles, og hvor vi i fællesskab kan løse branchens udfordringer. Så bliv medlem i dag og vær med til at forme fremtiden for vask- og tekstilindustrien Lasse Rafiq Hangaard, Konsulent
Lasse Rafiq Hangaard

Lasse Rafiq Hangaard

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3584
  • Mobil +45 5218 5990
  • E-mail laha@di.dk