Bliv medlem

Virksomheder, der arbejder indenfor vaskeribranchen og beslægtede brancher, kan blive medlemmer af BVT.

BVT er som forening medlem af DI Service med henblik på varetagelse af foreningens og medlemmernes erhvervspolitiske og branchemæssige interesser via DI Service. 

Bliv medlem

Din virksomhed kan blive medlem af BVT, hvis du opfylder en række betingelser, der fremgår af vedtægterne:

  • Virksomheden skal drive vaskerivirksomhed eller dertil nært knyttet virksomhed.
  • Foreningens vaskerimedlemmer er forpligtet til at være tilsluttet en ordning om tilsyn og kontrol, der er godkendt af bestyrelsen.
  • Virksomheden skal være drevet på en velrennomeret måde og må ikke være under rekonstruktion, i en tvangsakkord eller under konkursbehandling.

Tilsyn og kontrol

BVT og Teknologisk Institut har i samarbejde udviklet et kvalitets- og miljøkontrolsystem. Læs mere om kontrolordningen i boksen til højre. Kontakt sekretariatet for flere oplysninger.

Kontingent

Kontingentet for vaskerimedlemmer er fastsat til 0,06 pct. af lønsummen, dog minimum 8.000 kroner per år. De offentlige vaskerier skal betale 30.000 kroner årligt, og leverandører 22.500 kroner årligt. Besluttet på BVT's generalforsamling 20. maj 2017. Ifølge vedtægterne for BVT fastsættes kontingentet for det følgende kalenderår på den ordinære generalforsamling.