13.06.19 BVT Nyheder

Ny hotline til virksomheder om offentlig uddannelse og efteruddannelse

UDDANNELSE. Som opfølgning på trepartsaftalen om voksen-, efter- og videreuddannelse fra oktober 2017 får virksomheder og medarbejdere nu adgang til en hotline.

Hotlinen, som er tilknyttet eVejledning, tilbyder hjælp og vejledning til virksomhederne om de offentlige uddannelser og efteruddannelser for voksne medarbejdere.

I eVejledning sidder mere end 30 professionelle vejledere klar til at vejlede om alle former for offentlige uddannelser og efteruddannelser i Danmark. På hotlinen kan såvel virksomheder som medarbejdere få hjælp til at finde kurser, moduler på alle niveauer eller erhvervsuddannelser på tværs af brancher, og I kan få få rådgivning om regler, økonomi og kvalitet. Vær dog opmærksomme på, at eVejledning ikke kan rådgive i overeneskomsternes regler om kompetenceudvikling, herunder kompetenceudviklingsfondene.

Hotlinen har også åbent uden for almindelig åbningstid og i weekenderne. Vejlederne er ikke tilnyttet en bestemt institution, men er uafhængige af udbyderne.

I kan kontakte hotline  på tlf. 7022 2207, eller sende en mail på voksen@evejledning.dk

Etableringen af den nationale hotline afspejler, at mange virksomheder har efterspurgt en uafhængig rådgivningsfunktion, der kan give dem overblik og lette arbejdet med at få i gangsat uddannelse og efteruddannelse i den enkelte virksomheder.

Skrevet af:

Marie Hau