21.11.19 BVT Nyheder

Specialiserede vaskerier er bedst for klimaet

Det kan miljømæssigt være mere forsvarligt, at vælge et svanemærket vaskeri, der ligger langt væk sammenlignet med et ikke-svanemærket vaskeri, der ligger tæt på. Sådan lyder meldingen fra Miljømærkning Danmark.

I foråret 2019 problematiserede flere medier, at nogle kommuner og regioner vælger at sende deres vasketøj mange hundrede kilometer væk med lastbiler frem for at vælge et lokalt vaskeri.

Det er dog ikke alene transporten, der spiller en rolle i klimabelastningen ved en vaskeservice, hvilket er vigtigt at have for øje, når der skal træffes beslutning om valg af vaskeløsning ud fra en vurdering af klimabelastningen.

Miljømærkning Danmark udtaler, at det sagtens kan være en klimamæssig fornuftig løsning at vælge et vaskeri, der ligger langt væk, hvis der er tale om et svanemærket vaskeri frem for at vælge et ikke-svanemærket vaskeri tæt på:

”Det skyldes, at energiforbruget til transport kun udgør en meget lille del - ca. 5 % - af det samlede energiforbrug, når man ser på hele livscyklus for tøjvask som serviceydelse. Det største miljøaftryk er at finde på selve vaskeriet. Omkring 80 % af energiforbruget er nemlig koblet til vaskeriets processer,” forklarer Lisbeth Engel Hansen, kriteriechef i Miljømærkning Danmark, og fortsætter:

”Dermed er det også på selve vaskeriet, at man kan opnå størst miljøeffekt ved at begrænse forbruget af energi, vand og kemikalier i forbindelse med vask og tørring. Noget som Svanemærket netop er med til at sikre med sine krav til vaskerier.”

Specialisering giver miljøgevinst

De fleste vaskerier i Danmark er specialiserede. Årsagen er, at der ikke er nok volumen til at have vaskerier i alle dele af landet, der kan løse alle typer opgaver. 

Når vaskerierne er specialiserede, ligger de ofte længere fra kunden, hvilket betyder mere transport. Erfaringerne i Danmark med specialisering har dog vist, at de miljømæssige besparelser, der kan opnås på vaskerierne ved specialisering, overstiger den øgede miljøbelastning, det medfører at skulle transportere tekstilerne længere mellem kunde og vaskeri.

”Det skyldes bl.a., at det specialiserede vaskeri kan fylde maskinerne mere op, hvilket er godt for miljøet. Samtidig begrænser et svanemærket vaskeri både energi og vandforbrug og anvender kemikalier, der lever op til skrappe miljø- og sundhedskrav, hvilket har større betydning for den samlede miljøbelastning end energiforbruget ved transporten,” siger Lisbeth Engel Hansen.

Læs mere om svanemærket tekstilservice her.