Erhversstyrelsen
07.04.21 BVT Nyheder

Slutafregning af Covid-19-kompensation

Det er tid til at sætte to streger under kompensation, der blev udbetalt fra marts 2020. Processen, der har hjulpet virksomheder, selvstændige og freelancere gennem perioder med restriktioner, går nu ind i en ny fase, hvor virksomhederne skal indberette deres reelle omkostninger og nedgang i omsætning, så Erhvervsstyrelsen kan slutafregne den udbetalte kompensation.

Hvis du har modtaget kompensation i foråret 2020, så har Erhvervsstyrelsen sendt dig en besked i Digital Post om, at det er tid til at indberette til slutafregningen. Du skal her dokumentere de faktiske omkostninger og tab, og det skal afklares, om du har fået det korrekte beløb udbetalt, eller om du skal tilbagebetale kompensation eller have udbetalt mere kompensation.

Din indberetning skal være fuldført på Virk senest 31. maj 2021.

Dokumentation for udbetalt kompensation ud fra følgende ordninger i de angivne perioder:

  • Kompensation for udgifter til faste omkostninger fra 9. marts til 8. juli 2020

  • Kompensation udbetalt til selvstændige og freelancere fra 9. marts til 31. august 2020

  • Lønkompensation udbetalt til virksomheder fra 9. marts frem til d. 29. august 2020.

Kompensation udbetalt efter ovenstående perioder slutafregnes på et senere tidspunkt.

Det er muligt at få en afdragsordning, hvis virksomheden skal tilbagebetale 10.000 kr. eller mere.

Erhvervsstyrelsen opfordrer virksomheder til at gå i gang med det samme, for det kan tage tid at finde dokumentationen frem. Erhvervsstyrelsen er klar til at hjælpe med vejledning i processen, bl.a. med en hotline, vejledning på Virksomhedsguiden og videoguides på Virk.

Kompensation baseret på et skøn

Udbetalingen af kompensation var baseret på virksomhedens skøn i den oprindelige ansøgning. Formålet med slutafregningen er at sikre, at kompensationen svarer til det, som virksomheden er berettiget til.

Læs også: Nu skal kompensationen slutafregnes, DI Business

Erhvervsstyrelsen skal i denne omgang foretage 131.500 slutafregninger fra mange forskellige brancher og typer af virksomheder. Der vil være stor forskel på, hvordan hver virksomhed har klaret sig gennem perioderne med restriktioner. Derfor vil slutafregningen også forløbe forskelligt for forskellige virksomheder.

Hent: faktaark om slutafregning.

Relateret indhold