29.08.22 BVT Nyheder

Rapport: Flergangstekstiler har bedre præstationsevne og er mere bæredygtige end engangsartikler

I 2021 udarbejdede det svenske konsulentfirma Klorofyll Miljökonsult rapporten, Why textiles win in the long run. Rapporten præsenterer, at flergangstekstiler er mere bæredygtige, sikrer samme hygiejneniveau samt skaber mere beskæftigelse end engangsartikler.

I kølvandet på Covid-19 pandemien analyserede det svenske konsulentfirma hygiejnestandarter, miljøpræstationer og økonomisk bidrag i rengjort og strøget linned indenfor hotel-, restaurant-, og cateringbranchen i Storbritannien, Belgien, Sverige og USA. Flergangstekstiler omfatter bordlinned af bomuld, mens engangsartikler omfatter bordlinned af papir.

Rapporten konkluderer:

  1. De opdaterede rensemetoder reducerer flergangstekstilers klimapåvirkning til det halve af den påvirkning, der generes i produktionen af engangsartikler.
  2. Tekstilbordduge sikrer i højere grad mod bakterier end engangsbordduge.
  3. Cirkulære processer, som ses ved flergangstekstiler, skaber flere jobs.

For det første har tidligere undersøgelser antaget, at klimabelastningen for flergangstekstiler var højere end engangsartikler på grund af vaskeprocessen for linned. Men grundet de seneste års fremskridt på industrivaskerierne er der sket en markant reduktion på 40 % i brugen af energi og vand i vaskeprocessen. Det bevirker, at klimabelastningen for tekstillinned er reduceret til det halve af den klimabelastning, som engangsartikler udleder i produktionsprocessen.

Der er derudover den ekstra dimension, at tekstiler kan genbruges og genanvendes. Fremskridtene indenfor cirkulær økonomi vil gøre tekstilserviceindustriens forretningsmodel endnu mere bæredygtig de kommende år.

For det andet undersøgte rapporten halveringstiden af COVID-19 bakterier på forskellige overflader, herunder rustfrit stål, glas, vinyl, plast, papir og bomuldsstof. Undersøgelsen viste, at tekstiler af bomuldsmateriale har den laveste risiko for smittespredning sammenlignet med andre materialer, grundet den høje vaskekvalitet på industrivaskerierne. Rapporten konkluderer derfor, at tekstillinned har en højere hygiejnestandart end engangsartikler, som smides væk efter brug. 

Endeligt fremviser rapporten, at den cirkulære forretningsmodel i tekstilproduktion skaber højere beskæftigelse i forhold til ”brug-og-smid-væk” kulturen ved engangsartikler. Tekstilbordlinned passerer gennem et stort antal vaskecyklusser, som bidrager til arbejdspladser og jobskabelse. Tekstilservicebranchen beskæftiger både højtuddannede ingeniører inden for industriområdets processer, samt mange tusinde ufaglærte arbejdstagere.

Læs mere om rapporten og dets konklusioner på: Why-Textiles-win-in-the-long-run_the-full-report

Relateret indhold