Personalejura

Som medlem af DI har du adgang til DI's eksperter i personalejura. Du er altid velkommen til at kontakte os.

Hotline for servicevirksomheder

Hvis du har brug for råd eller sparring om personalespørgsmål, kan du ringe direkte til DI’s hotline for servicevirksomheder på 3377 4908 alle hverdage kl. 08.00-17.00.

Få svar på alle typer spørgsmål

DI har mere end 50 advokater og konsulenter med ekspertise indenfor alle grene af personalejura.

Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i jeres konkrete situation. Vi rådgiver blandt andet om:

  • Ansættelse, ansættelseskontrakter, mv.
  • Afskedigelser
  • Barselsregler
  • Arbejdstid
  • Indgåelse af lokale aftaler
  • Funktionærers ansættelsesvilkår
  • Arbejdsmiljø
  • Konkurrence- og kundeklausuler
  • Sygefravær
  • Personalepolitikker

Hent kontrakter og blanketter

På DI’s hjemmeside kan du frit hente personalejuridiske blanketter og skabeloner til blandt andet ansættelseskontrakter, opsigelser, advarsler og fratrædelsesaftaler.

Se mere her.

Få hjælp i retssager

DI’s advokater kan hjælpe og i sidste ende føre personalejuridiske sager for jer ved civile domstole. I skal ikke betale særskilt honorar for dette.

Retshjælpen yder DI efter DI’s særlige retshjælpsordning.

Læs mere på DI.dk.