Uddannelse

Uddannelser til vaskerierne udbydes, som det eneste sted i landet, af ZBC Roskilde.

PÅ ZBC i Roskilde kan du få efteruddannelser, der retter sig mod medarbejdere med ingen eller lille faglig erfaring. Det anbefales, at uddannelsesmodulerne tages i rækkefølge, da undervisningen tager det naturlige flow i vaskeriet fra modtagelse af vasketøj til levering hos kunden.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig her.

Tilmelding sker via efteruddannelse.dk (søg efter fagkode). ZBC tilbyder også flere forskellige kombinationsuddannelsesforløb, der kombinerer vask med andre relevante fagområder i en samlet fagpakke. Jeres virksomhed har også mulighed for at få jeres eget uddannelsesforløb specielt tilrettelagt efter jeres behov.

Tilskudsmuligheder

Efteruddannelsestilbuddene i det offentlige uddannelsessystem er kendetegnet ved, at der ydes større eller mindre tilskud fra starten til aktiviteten.
Ved deltagelse på AMU-kurser modtager virksomheden 3.260 kr. pr. uge (652 kr. pr. dag= 88 kr. i timen) i løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse), når virksomheden betaler medarbejderens løn under kurset.
Ansøgning om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring, kost og logi skal søges på www.efteruddannelse.dk. 
For AMU-målgruppen er prisen mellem 110 kr. og 184 kr. pr. dag. Tilmeldingen sker via efteruddannelse.dk (søg efter fagkode).

Tilmelding via:
www.efteruddannelse.dk

Kontakt kursussekretær:
Tlf.: 41 72 10 96

Ønsker I et specielt designet forløb eller nærmere information om kombinationsuddannelser? Så kontakt:

Gry Wallin
Uddannelseschef
Tlf. 4172 1013
E-mail:
Web: www.zbc.dk

Tilskudsmuligheder

1. Efteruddannelsestilbuddene i det offentlige uddannelsessystem er kendetegnet ved, at der ydes større eller mindre tilskud fra starten til aktiviteten.

2. Ved deltagelse på AMU-kurser modtager virksomheden 3.260 kr. pr. uge (652 kr. pr. dag= 88 kr. i timen) i løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse), når virksomheden betaler medarbejderens løn under kurset.

3. Ansøgning om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring, kost og logi skal søges på www.efteruddannelse.dk.

4. For AMU-målgruppen er prisen mellem 110 kr. og 184 kr. pr. dag. Tilmeldingen sker via efteruddannelse.dk (søg efter fagkode).