RKV - støtte til aftalt uddannelse

Vaskerioverenskomsten beskriver i § 56, stk. 4C, at der for at kunne opnå støtte fra Vaskeribranchens Uddannelsesfond til aftalt uddannelse for den ufaglærte medarbejder skal være gennemført en realkompetencevurdering (RKV) i forhold til en relevant erhvervsuddannelse. I vaskeribranchen er dette Industrioperatør med speciale vaskeri.

Hvad er en RKV?
En RKV foretages af en skole, der er godkendt til den pågældende erhvervsuddannelse.

Se liste over skoler der er godkendt til industrioperatøruddannelsen her.

Når realkompetencevurderingen er gennemført, vil medarbejderen og virksomheden få en blanket, der viser, hvad medarbejderen mangler for at blive industrioperatør, og hvad medarbejderen allerede kan og derfor får merit (afkortning) for. Vurderingen bygger på alt, som medarbejderen har tilegnet sig både i arbejdslivet, fritidsaktiviteter, kurser og uddannelse.

Virksomheden er ikke bundet til at lade medarbejderen påbegynde uddannelsen. RKV’en er udelukkende til orientering, både for medarbejder og virksomhed, om medarbejderens kompetencer.

Sådan foregår RKV
Virksomheden finder det rigtige RKV-kursus på www.efteruddannelse.dk. Det har koden 00980 og en tekst, der markerer målgruppen (industrioperatør). Virksomheden tilmelder medarbejderen til kurset, som typisk varer en dag. Sammen med tilmeldingen søger virksomheden VEU-godtgørelse og eventuelt tilskud til befordring.

Skolen sender den tilmeldte medarbejder et skema, som skal udfyldes inden kurset. Det drejer sig om uddannelse, kurser og erhvervserfaring.

Selve kurset (dagen) vil typisk foregå på den måde, at alle kursister får en introduktion til, hvad der skal foregår. Herefter vil hver enkelt kursist blive interviewet og eventuelt testet med udgangspunkt i de oplysninger, som er fremsendt.

Ved vurderingen af, om medarbejderen kan få merit for de 8 vaskeritekniske kurser, der indgår i uddannelsen, vil skolen udelukkede se på, om medarbejderen har deltaget på kurserne. Industrioperatørskolerne har nemlig ikke faglig kompetencer inden for vaskeriområdet og kan derfor ikke gå ind i en faglig vurdering af, om medarbejderen rent faktisk kunne få merit for et eller flere vaskeritekniske kurser på baggrund af sin erhvervserfaring. Medarbejdere, der mener, at de har vaskeriteknisk erfaring, der kan udløse merit, kan få foretaget en ekstra RKV på ZBC Slagteriskolen.

Herefter udarbejder skolen et afklaringsskema og en oversigt over, hvad medarbejderen mangler for at blive faglært industrioperatør. Dette sendes til medarbejderen og virksomheden (medarbejderen skal give sit samtykke til dette).

Hvis en virksomhed har mange medarbejdere, der skal have en RKV, er skolen ofte villig til at komme ud på virksomheden.

Økonomi for RKV
Der er ingen deltagerbetaling ved deltagelse i RKV. 
Virksomheden kan søge VEU-godtgørelse (pt. 669 kr. pr. dag) og tilskud til befordring.
Efter kurset vil virksomheden modtage en mail fra PensionDanmark med link til at søge tilskud fra kompetencefonden til kurset. Dette tilskud vil udgøre 777 kr. pr. dag.

Virksomheden udbetaler sædvanlig løn til medarbejderen under kurset.

En virksomhed kan godt sende en medarbejder på aftalt uddannelse, uden at der foreligger en RKV. Virksomheden har en ansøgningsfrist på 3 måneder i kompetencefonden, efter at kurset er afsluttet, og inden da skal der være foretaget en RKV for medarbejderen.

For yderligere information, kontakt den relevante skole.

Helene Vang Ebbehøj

Helene Vang Ebbehøj

Konsulent

Kontakt Helene, hvis dit spørgsmål drejer sig om vaskerioverenskomsten

  • Direkte +45 3377 4799
  • Mobil +45 2810 0023
  • E-mail hveb@di.dk