Søg støtte

Indberetning til fonde

Virksomheder omfattet af Emballageoverenskomsten skal én gang årligt i januar indberette til EmballageIndustrien, hvor mange uger de har medarbejdere beskæftiget inden for overenskomsten. På baggrund heraf faktureres virksomhederne for deres bidrag til henholdsvis Kompetenceudviklingsfonden, Uddannelsesfonden, Socialfonden og Samarbejdsfonden efter principper fastlagt i overenskomsten.

Kompetenceudvikling

Emballageindustriens kompetenceudviklingsfond yder støtte til medarbejdernes selvvalgte efteruddannelse i op til to uger om året.

Til brug for udbetaling af støtte fra kompetenceudviklingsfonden anvendes nedenstående ansøgningsskema.

Ansøgning

EKUF - refusion

Ansøgning - EKUF operatør udd. og grafisk tekniker

Refusion - EKUF operatør udd. og grafisk tekniker

Vejledning

Uddannelsesfonden

Uddannelsesfonden yder støtte til virksomhedernes efteruddannelse af kartonnagemedarbejderne. Læs mere om støttemulighederne i vejledningen nedenfor.

Brug nedenstående ansøgningsskemaer, afhængigt af hvilken type kursus medarbejderen skal deltage i.

Formular A

Formular B

Formular C

Positivliste

Vejledning

Socialfonden

 Socialfonden dækker medarbejderes løn under sygdom og barsel. Ved sygdom betaler virksomheden den fulde løn i de første 30 dage. Derefter vil virksomheden modtage sygedag-pengerefusion fra det offentlige. Efter fem uger vil virksomheden desuden modtage supplerende løntabsdækning fra Socialfonden fra sygedagpengeniveauet op til normallønnen.

Udfyld relevant sygeattest og send den til 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V eller pr. mail til sociale.fond@3f.dk

Ansøgningsskema- sygdom (Word)

Ansøgningsskema - barsel (Word)