13.10.22 IAA Nyheder

Medlemsmøde om overenskomstforhandling 2023

Som forberedelse til OK2023 inviterer DI til medlemsmøder om overenskomstfornyelsen

Danske virksomheder står i en situation med stor usikkerhed og mange udfordringer. DI's forhandlingsledelse vil derfor gerne invitere til en drøftelse af, hvordan overenskomsterne bedst understøtter virksomhedernes konkurrenceevne og videre udvikling.

Der bliver tale om komplicerede forhandlinger, og der vil på mødet, som ledes af viceadm. direktør Kim Graugaard, blive givet en vurdering af de økonomiske og politiske forudsætninger for forhandlingerne og det forhandlingsmæssige klima. Læs mere og tilmeld dig her.

Relateret indhold