IAA's værdier

IAA er kendetegnet ved fire værdier:

  • Let adgang til DI’s beslutningsorganer (bestyrelse, ledelse) og derigennem gode muligheder for indflydelse

  • Medlemskredsens diversitet/mangfoldighed i form af virksomhedstørrelser og brancher og derigennem repræsentation af almene interesseområder

  • Unikke muligheder for inspiration – uden barrierer i form af f.eks. særlige branchehensyn

  • Seriøs og faglig tilgang, men med gode betingelser for stærke personlige netværk
    mellem medlemmerne – understøttes af sociale arrangementer, herunder årlig ”familiedag”