Input til vores arbejde

IAA’s bestyrelse er repræsenteret i DI’s forretningsudvalg og hovedbestyrelse, og vi har nær kontakt til DI’s daglige ledelse og de mange eksperter og meningsdannere i DI’s organisation.

Vi kan bruge vores stærke stemme til at påpege forhold, som er problematiske, og vi kan komme med forslag til løsninger til DI’s ledelse, som vi synes DI skal arbejde for at opnå.

Har du input til bestyrelsen, som du har brug for at vi engagerer os i, i kraft af vores stærke tilknytning til DI kan du skrive til bestyrelsen her.