Medlemmerne

IAA er en forening, der afspejler det generelle billede i Danmark: Få store og mange mindre virksomheder. De få største har 500-1.000 medarbejdere. Og hovedparten af medlemmerne er således SMV'er. Knap halvdelen af IAA-medlemmerne har op til 10 ansatte. Samlet set beskæftiger IAA-virksomhederne ca. 20.000 medarbejdere.

Den geografiske fordeling mellem Jylland og Sjælland og øerne er ca. 50/50, mens 8 pct. af medlemmerne driver virksomhed fra Fyn.

IAA byder løbende velkommen til nye medlemmer. I oversigten har du mulighed for at søge blandt de ca. 850 IAA-virksomheder.