28.10.22 Tækkelauget Nyheder

Fokus på arbejdsstillinger - søg om tilskud til at afprøve tekniske hjælpemidler

Arbejdet på en byggeplads kan overbelaste kroppens muskler og led. Derfor er det vigtigt at planlægge opgaverne og bruge tekniske hjælpemidler.

Når Arbejdstilsynets tilsynsførende besøger bygge- og anlægspladser og gennemfører dialogmøder resten af 2022, vil de have ekstra opmærksomhed på at vejlede virksomheden om arbejdsopgaver, hvor:

• ryggen er bøjet forover
• armene er løftede
• arbejdet er meget fysisk anstrengende.

Brug tekniske hjælpemidler
En god måde at mindske den fysiske belastning er ved at bruge egnede tekniske hjælpemidler. I kan finde inspiration på Bygergo.dk, hvor der er et katalog over tekniske hjælpemidler inden for tømrerfaget.


Planlæg arbejdet
Husk at planlægge arbejdet, og tænk brugen af tekniske hjælpemidler ind. Du har med arbejdsmiljøpuljen muligheden for at få tilskud fx at afprøve tekniske hjælpemidler eller målrettet rådgivning inden for arbejdsmiljø. I kan fx søge om tilskud til leje af ergonomiske hjælpemidler, så I bedre kan vurdere, om hjælpemidlet er det rette.

Læs mere om, hvad der kan søges midler til her: Arbejdsmiljøpulje til forebyggelse af nedslidning - Arbejdstilsynet (at.dk) eller kontakt Byggeriets Arbejdsmiljø på 72 17 00 13 eller mail info@bam-bus.dk

 

 

Relateret indhold