28.10.22 Tækkelauget Nyheder

Ny bogføringslov – slut med Excel og bilag i ringbind

Bogføringsloven af 24. maj 2022 stiller bl.a. stiller krav om, at virksomheder skal bogføre digitalt, og at de skal udarbejde en beskrivelse af deres bogføringsprocedure.

Forventet tidsplan:

  1. januar 2023: De nye krav til digitale standard bogføringssystemer forventes at træde i kraft.
  2. oktober 2023: Forventet frist for omstilling af digitale bogføringssystemer til de nye krav og for anmeldelse af systemet til Erhvervsstyrelsen.
  3. oktober 2023 – 1. januar 2024: Erhvervsstyrelsen kontrollerer, at anmeldte bogføringssystemer opfylder kravene.

I første halvår af 2023: Erhvervsstyrelsen udarbejder udkast til krav til bogføringssystemer, som ikke skal registreres. Kravene vil blive sendt i offentlig høring.

  1. juli 2024: Skal regnskabspligtige virksomheder, der anvender et ikke-registreret bogføringssystem sikre, at deres bogføringssystem opfylder kravene til digitale bogføringssystemer.

Her kan du læse mere om, hvad bogføringslovens krav betyder for dig som virksomhed eller som udbyder af et digitalt bogføringssystem.

https://erhvervsstyrelsen.dk/generelle-krav-til-bogfoering

 

Relateret indhold