08.04.22 Tækkelauget Nyheder

Arbejdsmiljøpulje til forebyggelse af nedslidning udvider målgruppen

Fra 20. april 2022 kan Arbejdsmiljøpuljens midler nå ud til endnu flere arbejdspladser og bidrage til flere projekter, som forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker blandt medarbejdere. Læs mere her og få indblik i, hvordan I søger støtten.

Fra næste måned er det nu muligt for endnu flere arbejdspladser at få adgang til Arbejdsmiljøpuljens midler. I kan blandt andet søge midler til at afprøve tekniske hjælpemidler eller til målrettet rådgivning indenfor arbejdsmiljø. Ligeledes er det muligt at søge tilskud til sundhedsfremmende projekter (Sundhedsfremme i form af træning - Arbejdstilsynet (at.dk)), såsom projekter målrettet styrke- og konditionstræning. Læs mere om mulighederne her (Arbejdsmiljøpulje til forebyggelse af nedslidning - Arbejdstilsynet (at.dk)).

Udvidet målgruppe
Hvor det førhen kun var muligt for virksomheder med max 50 ansatte, er det med de nye ændringer i bekendtgørelsen, nu muligt for private virksomheder med op til 100 ansatte at søge midler fra Arbejdsmiljøpuljen. Yderligere vil virksomheders produktionsenheder (p-enheder) fremover også kunne søge puljen. Hidtil har kun virksomheder med eget CVR-nr. kunnet søge. Således vil p-enheder med mellem 1 og 100 ansatte i private virksomheder kunne søge puljen med de nye regler.

Få hjælp til at komme i gang med ansøgningen
Hvis I som ansøger er omfattet af de nye regler (dvs. 50-100 medarbejdere) og I ønsker at ansøge om midler, skal I først indsende jeres ansøgning efter den 20. april 2022, hvor de nye regler træder i kraft. Hvis I har spørgsmål til ansøgningsprocessen eller mangler råd og vejledning til brugen af Arbejdsmiljøpuljen, kan I kontakte Byggeriets Arbejdsmiljøbus på tlf.: 7217 0013.

Læs mere
Ligeledes har Arbejdstilsynet samlet relevante spørgsmål og svar (Spørgsmål og svar om arbejdsmiljøpuljen - Arbejdstilsynet (at.dk)) i forbindelse med ansøgningsprocessen.

Kontakt
Ved spørgsmål, kontakt DI Byggeri Arbejdsmiljø på 3377 3377.

Relateret indhold