03.05.22 Tækkelauget Nyheder

Online kursus - Jura for dig, der arbejder for forbrugere

Der er en række forhold, du bør kende til, hvis du arbejder for forbrugere. Du bør for eksempel kende AB-Forbruger og vide, hvad der gælder, hvis du ikke aftaler AB-Forbruger.

Indhold
AB-Forbruger er et af de aftalesæt, der kan aftales mellem dig og din private kunde. 

På dette kursus får du:

  • Svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister.
  • Et indblik i de grundlæggende principper, der knytter sig til aftaleindgåelsen med og uden AB-Forbruger.
  • En gennemgang af retsstillingen ved fejl i tilbud, ansvar og forældelse.

Vi gennemgår bygherrens og entreprenørens forsikringspligt iht. AB-Forbruger, og hvem der bærer risikoen for skader under byggeriets udførelse. Endelig får du en gennemgang af AB-Forbrugers bestemmelser om sikkerhedsstillelse og nedskrivning.

Du kan tilmelde dig følgende dage: 
21. juni 2022 kl. 09:00 - 12:00
30. august 2022 kl. 14:00 - 17:00
6. december 2022 kl. 14:00 - 17:00

Du kan tilmelde dig her. 

Relateret indhold