04.04.22 Tækkelauget Nyheder

Støv på byggepladsen

Arbejdstilsynet har lige nu i fokus på støv herunder træstøv i forbindelse med ny brancheindsats på bygge- og anlægsområdet. Træstøv bliver dannet ved bearbejdning af træ.

Arbejdstilsynet har valgt at sætte fokus på støv på byggepladserne, fordi støv kan være både generende og sundhedsskadeligt. Ifølge den sidste  arbejdsmiljø- og helbredsundersøgelse i Danmark fra 2018 (AH2018) ligger bygge- og anlægsbranchen signifikant over gennemsnittet for alle brancher i forhold til forskellige kemiske påvirkninger. 

Arbejdstilsynet vil give påbud om nedbringelse eller fjernelse af støv, hvis den tilsynsførende vurderer, at der er for meget støv på byggepladsen. Vær opmærksom på at påbud gives, uanset om der er jer selv, eller andre, som har frembragt det. 

I kan læse mere om, hvordan I kan mindske støvgener, uanset om I arbejder indendørs eller ude i det fri, i vejledningen udgivet af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA Bygge & Anlæg). Ifølge vejledningen bør I bekæmpe støv under arbejdet ved at forebygge efter nedenstående tre principper: 

  • Fjern udsættelsen for støv - benyt materialer, der ikke skal tildannes yderligere eller er støvreducerede. 
  • Begræns udsættelsen for støv - sug på alt værktøj, H-mærket støvsuger og langsomt roterende værktøj, brug gerne luftrensere og jævnlig rengøring. 
  • Beskyt mod udsættelse for støv - maske med mere. 

Læs hele støvvejledningen fra BFA Bygge & Anlæg her: https://bfa-ba.dk/stoev-paa-byggepladsen/.

I kan også tage fat i Byggeriets Arbejdsmiljøbus (bam-bus.dk | Få arbejdsmiljøet til at køre), som kan hjælpe jer med metoder og tekniske hjælpemidler (som I kan låne) til nedbringelse af støv. Endvidere tilbyder Konsulenttjenesten (BFA Bygge & Anlægs nye konsulenttjeneste - bfa-ba.dk) gratis forløb, hvis I ønsker at arbejde med nedbringelse af støv på byggepladsen. 

Michella Engelbæk Hansen
Skrevet af:

Michella Engelbæk Hansen

Relateret indhold