27.09.22 Tækkelauget Nyheder

Nye digitale entreprisedokumenter til AB-Forbruger

DI DOCS er Dansk Industris digitale selvbetjeningsværktøj, hvor du nemt og hurtigt kan skræddersy en lang række virksomhedsrelevante kontrakter og andre dokumenter. I DI DOCS finder du bl.a. også fire entreprisedokumenter baseret på standardaftaledokumentet ”AB-Forbruger”.

Hvad er DI DOCS?

DI DOCS er Dansk Industris nyeste version af en dokumentgenerator. En dokumentgenerator er et digitalt værktøj, hvor du via indtastning af nogle grundlæggende informationer (f.eks. om parterne) samt svar på nogle få spørgsmål, får ”auto-genereret” et konkret dokument (f.eks. en ansættelseskontrakt, en afleveringsprotokol eller en tro- og loveerklæring), der er tilpasset dine svar.

Det enkelte ”auto-genererede” dokument vil kunne downloades (f.eks. i word-format), ligesom du vil kunne arbejde videre med dokumentet direkte i DI DOCS Contractbook, som er din egen personlig portal.

Du finder en videointroduktion og en vejledning til DI DOCS her.

Fire nye entreprisedokumenter i DI DOCS

DI Byggeri har til DI DOCS udviklet fire entreprisedokumenter, der har det til fælles, at de alle bygger på almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere (”AB-Forbruger”). De fire entreprisedokumenter er følgende:

Med de fire dokumenter sikrer du dig et godt skriftligt grundlag, således at du mindsker risikoen for uenigheder i forbindelse med en aftale indgået med en bygherre, der er forbruger (f.eks. en hus-, lejligheds- eller sommerhusejer).

De fire digitale entreprisedokumenter i DI DOCS bygger i vidt omfang på eksisterende entrepriseskabeloner, som findes på DI Byggeris hjemmeside. Disse eksisterende skabeloner vil fortsat kunne downloades via hjemmesiden.

Kontakt

Har du spørgsmål om login til DI DOCS kan du kontakte DI på telefon 3377 3377 eller på di@di.dk. Har du spørgsmål til brugen af DI DOCS Contractbook, kan du kontakte Contractbook Support på telefon 8987 8505 eller på support@contractbook.dk

Har du spørgsmål til indholdet i entreprisedokumenter i DI DOCS eller behov for juridisk sparring, er du som service- og branchemedlem af DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivningsenhed på telefon 3377 3760.

 
 

Relateret indhold