15.05.23 Tækkelauget Nyheder

Byggeaktiviteten faldt yderligere i første kvartal 2023

Første kvartal 2023 viste et fald i tilladt, påbegyndt og fuldført byggeri sammenlignet med fjerde kvartal 2022. Etagearealet af tilladt byggeri i fjerde kvartal 2022 lå på 1,74 mio. m2, men faldt til 1,46 mio. m2 i første kvartal af 2023. I samme periode faldt etagearealet af påbegyndte byggeri fra 1,69 mio. m2 til 1,47 mio. m2. Etagearealet af fuldførte byggerier viste et næsten lige så stort fald fra 2,32 mio. m2 til 2,17 mio. m2

Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving. Herudover er der korrigeret for forsinkede registreringer i BBR, hvilket primært påvirker det påbegyndte byggeri og i mindre grad det tilladte og fuldførte byggeri.

Link:  NYT: Byggeaktiviteten faldt yderligere i første kvartal - Danmarks Statistik (dst.dk)

 

Relateret indhold