23.10.23 Tækkelauget Nyheder

Byggebeskæftigelsen er forsat stabil

Beskæftigede ved bygge og anlæg 3. kvt. 2023 I tredje kvartal 2023 var der 194.600 beskæftigede inden for byggeri- og anlægsarbejde. Det er en stigning på 0,9 pct. siden andet kvartal 2023, hvor der var 192.900 beskæftigede. Sammenlignet med tredje kvartal 2022, hvor der var 194.400 beskæftigede, er antallet stort set uændret. Overordnet set ligger antallet af alle beskæftigede ved byggeri- og anlæg stabilt på samme niveau, som det har gjort siden første kvartal 2022. For tømrermestrene er der dog et fald i beskæftigelsen på 6% fra 3. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023, men der er en stigning i forhold til 1. og 2. kvartal 2023. De største ændringer ses hos antallet af ansatte hos anlægsentreprenører, der er steget med 6,5 pct. fra 17.611 i første kvartal 2022 til 18.761 i tredje kvartal 2023.

Relateret indhold