15.01.24 Tækkelauget Nyheder

Nyt Byg ERFA blad: Varme tage – fugtforhold og efterisolering

Kerne af isolering i varmt tag, som er udboret for at bestemme fugtindholdet ved veje-tørremåling for at kalibrere fugtmålinger udført med kapacitiv skanner.

Utætheder i tagdækninger på varme tage kan medføre store vandmængder i isoleringen. Det reducerer varmeisoleringsevnen, og vandet kan trænge videre ind omkring mekaniske fastgørelser og andre utætheder i dampspærren. Erfaringsbladet beskriver problemer med og undersøgelse af fugtig tagisolering i varme tage, fx ved udvendig efterisolering.

Læs mere på BYG-ERFA

Relateret indhold