Om Tækkelauget

Tækkelauget er en forening af selvstændige tækkemænd, der ønsker at sikre høj kvalitet af tækkearbejde til glæde for alle vores kunder.

Tækkelauget har eksisteret siden 2001, og har siden da - ud over at sikre et højt håndværksmæssigt niveau - haft til opgave at koordinere tækkemændenes fælles interesser på landsplan.

Alle foreningens medlemmer er også medlemmer af DI Dansk Byggeri. Det betyder, at enhver opgave udført af et medlem i Tækkelauget er dækket af Byg Garanti-ordningen. Du kan læse mere om Byg Garanti her.

Ligeledes stiller Tækkelauget selv en række faglige krav til, hvem der kan blive medlem. Alle, der søger om optagelse, skal derfor godkendes af foreningens bedømmelseskomite, som sikrer, at nye medlemmers arbejde lever op til Tækkevejledningen.

Medlemmerne skal også leve op til en række etiske regler, som gavner alle parter.

Tækkelauget har også været med til at etablere tækkemands uddannelsen og har i dag også indflydelse på uddannelsens indhold og faglige niveau, gennem aktiv indsats i de faglig udvalg og udpegning af skuemestre.


Tækkebranchen kort og godt

Antal stråtækte bygninger i Danmark: 54.695 i 2018, ifølge Danmarks Statistik. Heraf 9.114 sommerhuse.
Antal danske tækkemænd: Ca. 400.
Antal tækkevirksomheder: Ca. 200, heraf er omkring halvdelen enkeltmandsvirksomheder.
 
Antal medlemmer af Tækkelauget som udarbejder branchevejledning, er medlem af Dansk Byggeri og dermed Byg Garanti, ejer Straatagets Kontor og er fagets repræsentanter ift. til uddannelsen til tækkemand: 71 virksomheder.
 
Anslået årligt antal tækkede kvadratmeter: 300.000.

Nyt fra Tækkelauget

Et fælles Laug.

Det er blevet vedtaget på begge laug's generalforsamlinger at lave et fælles laug.

Det fremhæves, at et nyt samlet tækkemandslaug vil:

 • Blive mere synligt og fremstå som én, samlet branche
 • Blive mere troværdige i forhold til myndigheder, organisationer og andre samarbejdspartnere
 • Forenkle administration og beslutningsgange
 • Levere en skarpere og mere overskuelig profil i forhold til kunder, garantier og værdier i det hele taget

Læs hele avis omtalen her.

Se seneste nyt fra Tækkelauget her.

Mødekalender

2023

Tækkeseminar 2023

Dato: 13 – 14. januar 2023
Sted og dagsorden oplyses senere

2022

Bindedag 2022

Dato: Lørdag d. 3. september 2022.
Sted og dagsorden oplyses senere

Tækkeseminar 2022

Dato: 6. og 7. maj 2022
Sted: Den jyske Haandværkerskole, Ellemosevej 25, 8370 Hadsten
Se programmet her

Generalforsamling 2022

Lørdag den 5. marts  2022 kl. 12.30, Comwell, Sorø Storekro, Abildvej 100, 4180 Sorø
Tilmelding til generalforsamling og frokost er nødvendigt – det gøre ved at klikke på Indkaldelser og dags senest 21. februar 2021.

Indkaldelse og dagsorden
Tilmeld dig og se programmet her

 

2021

Bindedag 2021

Lørdag d. 4. september 2021 kl. 9:15-16:00.
Sted: Hos Tækkemand Per Ringgaard, Doveroddevej 3, 7760 Hurup Thy.

Tilmelding dig og se programmet for dagen her

Generalforsamling 2021

Dato: 12. juni 2021, kl. 12.30,  Huset Middelfart, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart
Tilmelding til generalforsamling og frokost er nødvendigt – send en mail til jesn@di.dk senest 4. juni 2021.

Indkaldelse og dagsorden

Tækkeseminar 2021

Aflyst på grund af corona

2020

Bindedag 2020

Dato: 4.-5. september 2020
Sted: Egen Vinding og Datter, Haslevvej 81, 4100 Ringsted
Se programmet her

Generalforsamling 2020

Lørdag den 7. marts 2020, kl. 13.00 på Restaurant Carlslund – Fruens Bøge Skov 7 - 5250 Odense SV.
Tilmelding til generalforsamling og frokost er nødvendigt – send en mail til jesn@di.dk senest fredag 21. februar 2020.
Dagsorden

Tækkeseminar 2020

24.-25. januar 2020
Seminar 2020 - læs programmet her
Se indlæg om Byggeriets Arbejdsmiljøbus
Se indlæg om Arbejdsmiljøafdelingen i Dansk Byggeri
Se indlæg om Byggeriets forsikringsservice
Se indlæg 'Hvordan skal vi arbejde med bæredygtighed' af Jørgen Lange
Se indlæg 'Hvorfor skal vi arbejde med bæredygtighed' af Simon Stig-Gylling

2019

Generalforsamling 2019

lørdag den 9. marts 2019 Kl 13.00 på Restaurant Carlslund i Odense, Fruens Bøge Skov 7 - 5250 Odense SV.
Dagsorden

ITS tur til japan

17 maj 2019 - 22 maj 2019
Program

Seminar Hadsten

18-19 januar 2019
Program

Generalforsamlinger

Her er indkaldelser med referater for Tækkelaugets Generalforsamlinger.

Vedtægter

De nyeste vedtægter 2021

Hent dem her

Udvalg

Tækkelauget er repræsenteret i udvalgene som vedrører Tækkemandsuddannelsen og er således med til at udvikle vores faglige kompetencer. Derudover har Tækkelauget sine også egne udvalg og deltager i internationalt samarbejde.

Se udvalgene herunder:

Tækkelauget er også repræsenteret i Træsektionens Repræsentantskab med 2 pladser.

Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse udpeger fire fagkyndige skuemestre paritetisk sammensat til at bedømme den praktiske svendeprøve. Hertil har Tækkelauget opstillet flere medlemmer der kan vælges imellem. 3F stiller med 2 af skuemestrene.

Tækkelaugets egne udvalg:

Teknisk udvalg

Formand: Ruud Conijn

Thomas Gerner

Tonny Nielsen

Finn Guld

Per Ringgaard

Internationale udvalg:

Intenational Thatching Society, ITS: ( www.thatchers.eu )

Ruud Conijn

Finn Guld

Uddannelse som tækkemand

Vil du gerne uddanne dig som Tækkemand

Læs om uddannelsen

UddannelsensGuiden

ERFA grupper for tækkemænd i Danmark

Det er blevet besluttet på Seminar 2019 i Hadsten at prøve at etablere nogle ERFA grupper for tækkemænd i Danmark.

På tækkeseminaret d. 18.-19. januar 2019 blev det besluttet at oprette 5 ERFA-grupper fordelt over hele landet.

ERFA-grupperne er åbne for ALLE tække-mænd, så vi alle har et sted at udveksle erfaringer og debattere de forskellige ting der kan være i vores fag.
Dette er gjort i et forsøg på at hjælpe hinanden med at blive bedre til at udøve vores fag og styrke fællesskabet mellem tækkemænd.
Kort sagt, der er frit slag for alt og alle tækkemænd.

Ønsker du at deltage i en EFRA-gruppe for din landsdel så send en mail til lauget@taekkelaug.dk og du hører fra os.

Siden vil blive opdateret i takt med at grupper dannes.

 • ERFA-gruppe for ALLE tækkemænd i Danmark. Kun på facebook
 • ERFA-gruppe for Tækkemænd Nordsjælland. Nord for linjen Korsør-Køge. Facebook gruppe
 • ERFA-gruppe for Tækkemænd Sydsjælland, samt Bornholm. Syd for linjen Korsør-Køge.
 • ERFA-gruppe Fyn, Fyn og Øer
 • ERFA-gruppe Nordjylland. Nord for linjen Aarhus - Ringkøbing.
 • ERFA-gruppe Sydjylland. Syd for linjen Aarhus - Ringkøbing

Interesse organisationer

Tækkelauget har interesser i følgende organisationer.

Stråtagets Konto

Stråtagets Kontor er oprettet 1 jan 2013 som et Aps. Aps'et er ejet af Tækkelauget.

Stråtagets Kontor har til formål at:

 • fordoble antallet af kvadratmeter nytækket stråtag i Danmark i løbet af 10 år. 
 • skaffe  ny viden om miljøfordele og brandsikkerhed
 • markedsføre og informere om stråtag som moderne tagbelægning

Som ansvarlig for at føre disse visioner ud i livet er ansat Jørgen Kaarup, som har stor erfaring omkring tækkefaget og medieverden. Besøg Stråtagets Kontor.

Daglig leder:
Jørgen Kaarup
T 2125 9188, joergen@kaarup.eu

I bestyrelsen:
Thomas Gerner, tækkemand, formand for Stråtagets Kontor.
T 2521 7752, mail@horneby.dk

Anne Beim, professor, arkitekt MAA.
anne.beim@kadk.dk

Henrik Henriksen, tækkemand.
T 2127 9237, hh@adslhome.dk

Sven Jon Jonsen, arkitekt MAA.
T 2011 9711, svenjonjonsen@mail.tele.dk

International Thatcher Society

Er en sammenslutning af organisationer for tækkemænd fra Danmark, Sverige, Tyskland, Holland, Storbritannien, Sydafrika.
Som medlemmer kan kun optages tække organisationer.

ITS har som formål:

 • at etablere en base af viden og teknikker, der vil opgradere stråtagets status fra sit historiske image som et tag næsten udelukkende brugt på gamle og fredede bygninger, til en moderne og konkurrencedygtig tag, der kan sammenlignes med mange andre former for tagdækning, uanset funktionen af de bygninger, hvorpå det bruges.

I praksis. Betyder det, at deling af al viden om både brandsikring og holdbarhed af tækning materiale (tækkerør, halm og elefantgræs) er i øjeblikket de vigtigste arbejdsområder for ITS.

ITS har afviklet flere arrangementer og de seneste blev afviklet i Sydafrika 2014, Sverige 2015, England 2017 og Japan 2019. Det foregår PT hvert andet år og næste gang 2021 i Holland.

Læs mere om ITS her: Thatchers.eu

Historie

Tækkemandsfaget rækker langt tilbage i historien.

Tækkemændenes historie rækker tusindvis af år tilbage, og i meget lang tid var strå den altdominerende måde at afskærme sin bolig for vind og vejr. Det antages, at stråtækte huse har eksisteret siden bondestenalderen, ca. 4.000 år før vor tidsregning.

Helt frem til midten af det 20. århundrede var stråtaget dominerende, men det samfundsøkonomiske opsving fik efterhånden flere og flere til at vælge alternative tag-materialer.

Tendensen fik tækkemandsfaget til at udvikle sig, således at der blev skabt bedre brandsikkerhed samt endnu mere fokus på godt håndværk og høj æstetik. I dag er stråtækte tage igen blevet en både efterspurgt og eftertragtet vare, som mange forbinder med det klassisk arkitektur, nordisk byggestil eller liebhaveri.

Dansk Tækkemandslaug (i dag Tækkelauget)

Efter tækkemandsfaget i år 2000 blev anerkendt som selvstændigt erhverv, opstod behovet for at synliggøre tækkemændenes evne til at levere gedigen kvalitet og godt håndværk. Det fik en gruppe selvstændige tækkemænd til at gå sammen og skabe Dansk Tækkemandslaug.

Siden da er mange flere kommet til, og foreningen er i dag repræsenteret som en interessegruppe i DI Dansk Byggeri og med medlemmer over hele landet.

Medier

På Facebook

Tækkelauget er en forening for tækkemænd: Tækkelauget


Foreningen stråtag er en forening for stråtagsejere: Foreningen Stråtag 

DI Dansk Byggeri er en erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for byggeri, anlæg og industri: DI Dansk Byggeri

Andre medier

Her er en samling af relevante udsendelser, artikler omkring stråtag og tækkefaget.

Byggeteknik.dk om Stråtagets Kontor

Bolius om stråtag