Tækkemandsuddannelsen

Da tækkemandsfaget i 2000 blev anerkendt som selvstændigt erhverv, tog Dansk Tækkemandslaug initiativ til at få skabt en formel uddannelse som tækkemand. Via medlemskabet i DI Dansk Byggeri er Dansk Tækkemandslaug fortsat involveret i at sikre uddannelsens indhold og faglighed, så nyuddannede tækkemænd kan starte karrieren på et solidt fundament.

Kort om uddannelsen: Uddannelsen er en erhvervsuddannelse (EUD), der veksler mellem praktikophold hos et tækkemandsfirma og skoleforløb på Hadsten Tekniske skole. Det tager fra 3 år og 5 måneder til 3 år og 10 måneder at blive tækkemand alt efter, hvornår på året man starter. Uddannelsen starter med et grundforløb på 20 uger eller 2 x 10 uger hvis fx eleven på forhånd har fundet praktikplads. I den resterende tid af uddannelse tilbringes normalt 45 uger på teknisk skole og 132 til 154 uger i praktik.

Praktikplads: Det er elevens eget ansvar at finde en egnet praktikplads. Den tekniske skole kan dog rådgive om, hvordan det lettest gribes an, ligesom der også kan være hjælp at finde på internettet, fx via www.praktikpladsen.dk eller www.elevplads.dk. Når aftalen er indgået, skal både eleven og mester underskrive en uddannelseskontrakt. Er eleven under 18 år, skal dennes forældre ligeledes skrive under. For aftalen gælder som regel en 3 måneders gensidig prøvetid.

Økonomi: Gennem uddannelsesforløbet kan eleven modtage SU eller elevløn.

Adgangskrav: For at komme ind på tækkemandsuddannelsen kræver det 9 års grundskole-undervisning. Af de mere personlige kompetencer kræver en uddannelse som tækkemand at man:

  • trives med udendørs arbejde
  • ikke har problemer med højder
  • kan lide fysisk arbejde
  • holder af at bruge sine hænder

Læs mere

Her kan du vil læse mere om uddannelsen til Tækkemand
samt downloade alle relevante dokumenter: Byggeriets Uddannelser

Skolen som de 2 sidste ophold foregår på: Hadsten Tekniske Skole

Der er lavet en lille præsentation af tækkefaget fra Skills Danmark 2020: Se præsentationen på YouTube

Svendeprøvekrav

Her kan du læse om, hvad svendeprøven indeholder af opgaver.

Svendeprøvens indhold

Tække lærlinge træner at lave stråtag på skolen i Hadsten
Foto: Anders Bach

Om at blive tækkemand

Her kan du læse om det at blive tækkemand set fra en anden vinkel.

Lønmodtager interesse organisationer:

Skal du ansætte en lærling

Hvis man vil have en lærling skal firmaet godkendes til det.
Alle udførende tækkefirmaer kan ansøge om en lærling. 

Det er Byggeriets Uddannelser der står for kontakten til det Faglige Udvalg.

Dansk Tækkemandslaug kan kun anbefale at man tager en lærling fordi det:

  • sikrer at faget også fremover har kompetente, engagerede udøvere
  • giver et ungt menneske en god fremtidsmulighed i livet
  • sikrer at der altid er en fagkundskab med udgangspunkt i danske tækketraditioner
  • næsten altid viser sig at være god faglig og social gevinst for firmaet

Læs mere om vilkårene hos:

 

Læs mere

Læs om Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB) på AUB og Bonusinfo.

Vidste du, at medlemmer af Tækkelauget's medlemmer får et tilskud på op til kr 55,- i timen, for medarbejdere de sender på AMU kurser. Læs hvordan.

Styring og ansvar

Erhvervsuddannelser er organiseret med Faglige Udvalg, Brancheudvalg og Lokale uddannelsesudvalg.

Da Tækkelauget er medlem af Dansk Byggeri, er lauget herigennem repræsenteret i nogle af udvalgene og er således med til at udvikle vores egen uddannelse.

Du kan læse om Styring og ansvar af uddannelsen via nedenstående link.

Styring og ansvar overordnet 

Styring og ansvar detaljeret

Se hvilke Udvalg Tækkelauget er repræsenteret i

Tækkelauget vælger medlemmer til Brancheudvalget og det lokale uddannelsesudvalg, samt udpeger skuemestre.

Uddannelseskortet

Uddannelseskortet gældende fra 14. januar 2013.

Uddannelseskortet ophører fra januar 2017 som fysisk kort. Dine uddannelsesoplysninger kan findes i Min Profil på AmuKurs.dk. Fra 1. januar 2017 har det ikke været muligt at bestille fysiske Uddannelseskort eller oprette sig som bruger i systemet, da der ikke har været tilstrækkelig efterspørgsel til at opretholde det.

Kurser for tækkemænd

Der er også lavet nogle efteruddannelseskurser for tækkemænd.

For at se emner og tid for afholdelse: Klik her

Arbejde som tækkemand

Alle opslag vedr arbejdssøgning sendes på mail til lauget@taekkelaug.dk. Det gælder både for tækkefirmaer, der søger arbejdskraft, og tækkemænd, som søger arbejde.

Opslag forbliver slået op i 1 måned, hvorefter de automatisk lukkes,
men de kan forlænges ved henvendelse til ovenstående.

Alle opslag med relevans til tækkefaget optages.