28.10.16 AKT Nyheder

IGU – en mulighed for ansættelse af flygtninge i busbranchen

Med trepartsaftalen er det blevet muligt at ansætte flygtninge og familiesammenførte til flygtninge gennem integrationsgrunduddannelsen (IGU), som er er toårigt forløb, der kombinerer arbejde med uddannelse. Valg af uddannelse sker i samarbejde mellem virksomheden og medarbejderen og kan f.eks. være AMU-kurser og sprogundervisning.

Når medarbejderen arbejder, betaler virksomheden en løn, der svarer til erhvervsgrunduddannelsessats eller elevsats i den gældende overenskomst. Virksomheden har hverken udgifter til uddannelse eller til løn i de perioder, hvor medarbejderen deltager i undervisning.

Der er tidligere på måneden udsendt en folder til alle DI medlemmer vedrørende mulighederne for at bruge IGU-ordningen. Efter drøftelse med AKT har DI’s uddannelsesafdelingen udarbejdet et inspirationsoplæg til et IGU forløb, der netop er skræddersyet til busbranchen.

AKT’s bestyrelse har i det forløbne år haft fokus på muligheden for fortsat at kunne rekruttere kvalificerede medarbejdere til branchen. AKT har derfor tidligere rejst de udfordringer, som sprogkravene i trafikselskabernes udbudsvilkår kan give, i et brev til Trafikselskaberne i Danmark.

DI giver råd og vejledning om IGU-ordningen. Kontakt DI’s hotline på tlf. 3377 3390 eller skriv en mail til flygtninge@di.dk ved generelle henvendelser om IGU, eller kontakt chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen direkte på nhhj@di.dk, hvis du har spørgsmål til det særlige IGU-oplæg til busbranchen.