23.11.16 AKT Nyheder

Husk at varsle restferie og feriefridage

I forbindelse med jul og nytår skal I huske muligheden for at varsle eventuel restferie og feriefridage. Varsling skal ske med minimum en måneds varsel.

Eventuelle spørgsmål om varsling af restferie og feriefridage samt eventuelle spørgsmål til betaling på helligdage i forbindelse med jul og nytår kan rettes til sekretariatet.