22.06.16 AKT Nyheder

OK2017 nærmer sig - teknikermøde i efteråret 2016

Forberedelsen til overenskomstforhandlingerne i 2017 på AKT’s område går i gang efter sommerferien.

Sekretariatet tager meget gerne imod forslag og synspunkter fra medlemskredsen til overenskomstmæssige ændringer. Forslag kan omhandle både stort og småt. Hvad kunne I tænke jer var anderledes? Er der noget, vi skal prøve at få tilføjet eller fjernet fra overenskomsterne? Hvor ser I muligheder for forbedringer?

Vi modtager gerne eventuelle forslag fra jer allerede nu, så vi har mulighed for at behandle dem i god tid i AKT's bestyrelse.

Som led i forberedelsen inviterer vi i det tidlige efterår 2016 også AKT’s medlemmer til et ”teknikermøde”, hvor vi kan drøfte jeres ideer til ændringer af overenskomsten ved overenskomstforhandlingerne i 2017. Hvis I ønsker at deltage i mødet, kan I allerede nu tilmelde jer på sush@di.dk eller rauy@di.dk, ligesom jeres forslag kan sendes til samme adresser.

Vi vender tilbage med flere informationer om teknikermødet i et AKT-nyhedsbrev, når datoen for mødet er fastlagt.