25.08.16 AKT Nyheder

AKT-medlem frifundet i sag om nedskæringer

Et AKT-medlem blev nødt til at opsige to medarbejdere på grund af overkapacitet. Virksomheden udvalgte to medarbejdere på baggrund af samarbejdsvanskeligheder. Byretten gav virksomheden ret i, at overkapacitet og samarbejdsvanskeligheder var nok til at kunne opsige dem.

Ændrede markedsvilkår
En busvirksomhed blev tildelt færre køretimer af trafikselskabet i det kommende år. Virksomheden havde også i forvejen en mindre overbemanding. Virksomheden så sig derfor nødsaget til at opsige to medarbejdere.

Opsagte medarbejdere havde samarbejdsvanskeligheder
Virksomheden opsagde derfor to medarbejdere, der havde haft flere uoverensstemmelser med ledelsen. Medarbejderne havde været indkaldt til flere samtaler om samarbejdsvanskelighederne, men det havde ikke forbedret deres adfærd.

Lagde sag an
Medarbejderne mente, at de havde været chikaneret af ledelsen, og at det i øvrigt kun var nødvendigt at opsige én medarbejder, ikke to. De lagde derfor sag an mod virksomheden.

Ikke muligt at tilbyde reservestillinger
De to medarbejdere påstod under sagen, at de ville have været interesserede i at blive reservechauffører, hvis virksomheden havde tilbudt det. Virksomheden havde dog allerede reservechauffører nok.

Virksomheden pointerede under sagen også, at der ikke eksisterer et generelt krav om at overveje omplaceringsmuligheder. En sådan forpligtigelse er kun forbeholdt for særligt beskyttede medarbejdere, eksempelvis fordi de har en anciennitet på over 25 år.

Frifundet i byretten
Byretten afgjorde, at begge medarbejdere kunne opsiges. Virksomheden havde haft en saglig driftsmæssig grund til at opsige dem, da de havde en samlet overkapacitet cirka svarende til to medarbejderes timeantal.

Byretten slog også fast, at virksomheden som del af sin ledelsesret havde lov til at vælge netop de to medarbejdere på grund af forudgående samarbejdsvanskeligheder. Virksomheden fik også ret i, at den ikke havde en generel omplaceringspligt. Virksomheden blev derfor frifundet.

DI førte sagen for virksomheden.