25.08.16 AKT Nyheder

Oprettelse af chauffører på 'Vores Movia'

Vi har i AKT haft en række henvendelser vedrørende oprettelsen af chauffører i Vores Movia. Fra 3F er det blevet gjort gældende, at brugen af chaufførernes private telefonnumre og e-mailadresser ved oprettelse af chauffører i 'Vores Movia' efter 3F's opfattelse er i strid med persondataloven.

Movia har derfor i starten af august udsendt en orienteringsskrivelse til operatørerne i Movias område om, hvilke oplysninger, der skal bruges ved registrering af chaufførerne i 'Vores Movia'. Opslaget er udarbejdet, så det kan hænges op som en informationsskrivelse til chaufførerne.

Vi anbefaler, at opslaget videreformidles til chaufførerne og at fremgangsmåden ved registreringen af chaufførerne i 'Vores Movia' i øvrigt drøftes internt i virksomheden med medarbejderrepræsentanterne.