26.01.17 AKT Nyheder

Opkrævning til HTSK og HTUS-fondene i uge 8

AKT's medlemsvirksomheder modtager i uge 8 en opkrævning til HTSK-fonden. Opkrævningen vedrører 2. halvår 2016 og indeholder også bidrag til HTUS Udviklings- og Samarbejdsfond. Sidste frist for indbetaling er den 14. marts. Opkrævningerne til fondene sker halvårligt.

Søg om tilskud til efteruddannelse
Fonden, der administreres af PensionDanmark, yder tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Det er virksomheden, der på vegne af medarbejderne, søger om tilskud til kurser. Tilskud søges direkte på pension.dk under Uddannelsesfonde. Her er der også en liste over samtlige kurser, virksomheder kan søge tilskud til samt information om satserne på tilskuddet.

Virksomheder, der har søgt og modtaget VEU-godtgørelse for medarbejdernes deltagelse i AMU-kurser, skal ikke genindtaste oplysningerne for at få tilskud fra fonden. PensionDanmark henter nemlig automatisk oplysningerne fra efteruddannelse.dk. Herefter får virksomhederne en mail, hvor de gøres opmærksomme på, at de også kan få tilskud fra fonden.

Læs mere på www.pension.dk/uddannelsesfonde

Det skal virksomheden betale til fonden
PensionDanmark opkræver 780 kr. pr. medarbejder pr. år til fonden. Opkrævningerne sker på baggrund af virksomhedens indbetalte pensionsbidrag, og derfor opkræves pengene altid bagud. Opkrævningen for 1. halvår 2017 vil blive sendt ud i august 2017.